Plecaţi în vacanţă peste hotare? Nu uitați de cardul de sănătate!

Vineri, 16 Octombrie 2020, 21:17
179
În cazul în care vă încumetaţi să mai plecaţi în vreo vacanţă în străinătate, aveţi obligaţia de a vă face rost de cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Acesta oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara respectivă.

„Prin şedere temporară se înţelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre, pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp necesară deplasării, dar nu mai mult de şase luni. Trebuie reținut faptul că utilizarea cardului european nu este posibilă pentru situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat. Cardul european acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă, pentru anumite servicii putând să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral, acest lucru depinzând de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate respectivele servicii medicale devenite necesare”, au explicat reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa.Pagina a fost generata in 0.2773 secunde