Perioada de probă a unui angajat nu poate depăși 120 de zile

80
De cele mai multe ori, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepție, însă, în anumite condiții, acesta se poate încheia și pe durată determinată, pentru următoarele situații: creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului; desfășurarea unor activități cu caracter sezonier; angajarea unei persoane care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limita de vârstă.

Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult trei contracte individuale de muncă pe durată determinată. În ceea ce privește perioada de probă, aceasta se desfășoară după încheierea contractului individual de muncă, cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Potrivit Ministerului Muncii, verificarea aptitudinilor profesionale a persoanelor cu handicap se realizează exclusiv pe o perioadă de probă de maximum 30 de zile calendaristice. De precizat că pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Totodată, pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia. 


Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.2161 secunde