Pachete educaţionale pentru elevii şi profesorii din Hârşova

Vineri, 06 Noiembrie 2020, 09:01
865
Asociaţia „Arată că îţi pasă – Hârşova” și firma „Dial” cu care colaborează au încredere în profesorii din comunitatea hârșoveană. Ei îndeplinesc o profesiune de o deosebită importanţă, aceea care asigură formarea și pregătirea tinerelor generații și pregătirea lor profesională, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească.

De aceea, în cadrul acestui parteneriat, firma respectivă vine în sprijinul școlilor prin achiziționarea de echipamente performante care să sprijine profesorii în activitatea didactică. „Comunitatea din Hârșova oferă o largă varietate de resurse importante de care şcolile şi familiile se pot folosi pentru binele copiilor din comunitate. S-a demonstrat că în şcolile unde se implică în mod real societatea, oamenii din comunitate devin o bogată sursă, care poate fi folosită pentru a face procesul de predare-învăţare mai legat de realitatea apropiată, mai interesant și mai profund”, a afirmat primarul Viorel Ionescu, de la Hârşova.

În cadrul acţiunii, au fost achiziţionate 10 pachete din pachetul interactiv IQboard Evolution AiO UST 100 inch Future Teaching-All in one, considerând că acesta este un mod foarte simplu și eficient de a antrena elevii la o participare activă și eficientă la ore. Din cele 10 pachete, trei pachete vor fi donate Liceului Teoretic „Ioan Cotovu”, două pachete vor merge către Școala Gimnazială nr.1 şi cinci pachete pentru Școala Dorobanțu. În plus, va fi oferită o sesiune de formare pentru cadrele didactice care doresc să utilizeze echipamentele moderne oferite. Costurile acestei sesiuni de formare vor fi acoperite de către Asociaţia „Arată că îți pasă – Hârşova”, prin contract de sponsorizare de către firma care a sponsorizat acţiunea. Detaliile privind formarea profesorilor vor fi stabilite de comun acord cu școlile.

Reprezentanţii asociaţiei respective susţin faptul că elevii trebuie să se simtă valorizaţi în spațiul școlar. Astfel capătă încredere în ei, învață să comunice cu ceilalţi, au şansa de a învăţa în mod autentic şi profund, de a dobândi diverse experienţe de învăţare şi de a-şi clarifica propriile valori şi atitudini faţă de cunoaştere, şcoală, comunitate, societate. De aceea, de aproximativ patru ani, Asociaţia „Arată că îți pasă – Hârşova” sprijină sub diferite forme activitatea educativă din comunitate, propunându-și de fiecare dată să creeze un climat stimulativ pentru elevi din care să rezulte o anumită atitudine faţă de cunoaştere, un stil de lucru intelectual, o personalitate bazată pe morală, precum și satisfacţia tinerilor implicați de a-şi folosi întregul potenţial în propria învățare. „Activitatea Asociaţiei „Arată că îţi pasă – Hârşova” este susținută financiar în proporție de 97% de către S.C. Dial S.R.L, prin contracte de sponsorizare”, a precizat prof. Elena Manea, președintele asociației.

Ea a mai adăugat că firma „Dial” a dovedit o preocupare continuă pentru îmbunătățirea calității educației tinerilor, ceea ce a determinat implicarea managerului Vasile Roșu în viața educațională a comunității și astfel s-a construit relația de colaborare cu asociaţia pe care o coordonează.

Drept urmare, a rezultat un parteneriat care durează de aproximativ trei ani, prin care firma în cauză a contribuit substanțial la derularea unor activități educaționale (consumabile, participări la competiții, sesiuni de formare, tabere tematice - Clubul de dezbateri academice - Cotovu Debate Club, Clubul de lectură - Cititori în noapte), de voluntariat, sportive (achiziționarea de echipament sportiv), cultural – artistice (participări la competiții), acordarea de burse (burse sociale și burse de performanță), achiziționarea de echipamente didactice - videoproiector, ecran de proiecție, TV Smart. Pagina a fost generata in 0.2569 secunde