Opt unităţi medicale din judeţul Constanţa, fără autorizaţie de Securitate la incendiu

Marţi, 17 Noiembrie 2020
434
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” a făcut publică, în urmă cu puţin timp, lista cu unitățile sanitare fără autorizație de securitate la incendiu.


Astfel, S.C. ISIS Medical Center S.R.L. – Spital ISIS Constanţa nu are autorizație deoarece nu a depus solicitare pentru emiterea acestui document. În prezent, este necesară elaborarea unui nou proiect actualizat la cerințele reglementărilor tehnice în vigoare. S.C. MEDSTAR 2000 S.R.L. – Spital MEDSTAR Constanţa nu are astfel de autorizaţie. Pentru construcţia spitalului a fost avizat proiectul de execuție, în prezent construcția este în stadiul de investiție în termenul autorizației de construire.


Spitalul Orăşenesc Cernavodă nu are autorizație deoarece nu a depus solicitare pentru emiterea acestui document; în prezent este necesară elaborarea unui nou proiect actualizat la cerințele reglementarilor tehnice în vigoare. S.C. Diagnost S.R.L. – Spital HEKA Constanţa, pentru construcţia spitalului a fost avizat proiectul de execuţie, în prezent, se află în analiză documentația pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu.


Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „SF. Apostol Andrei” Constanţa nu are autorizaţie de securitate la incendiu pentru două clădiri. Pentru construcțiile spitalului a fost avizat proiectul de execuție, în prezent construcţia este în stadiul de investiție în termenul autorizației de construire. Având în vedere caracterul unității sanitare, lucrările se execută pe compartimente de incendiu distincte, fiecare nivel fiind considerat un compartiment de incendiu.


Aceeaşi situaţie este şi la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, unde două clădiri nu au autorizaţie. Pentru construcţiile spitalului a fost avizat proiectul de execuție, în prezent construcția este în stadiul de investiție pentru realizarea lucrărilor cu rol de securitate la incendiu.


Nici Spitalul Municipal Mangalia nu are autorizaţia respectivă. Pentru construcția spitalului a fost depusă solicitare pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu, dar, la verificarea în teren, au fost constatate neconformități raportate la reglementările tehnice, fiind emis un răspuns de neconformitate.
Situaţia se repetă şi la S.C. Mogadormed S.R.L. – Spital Oftalmologic MRINI Constanţa. Pentru construcția spitalului a fost depusă solicitare pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu, dar, la verificarea în teren, au fost constatate neconformități raportate la reglementările tehnice, fiind emis un răspuns de neconformitate.


XXX
Prin autorizație de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean, se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale - securitate la incendiu - la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale - securitate lao incendiu;
Prin  aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale - securitate la incendiu - a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări;
Categoriile de construcții care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu se regăsesc în HGR. nr. 571/2016.
Pagina a fost generata in 0.2317 secunde