Medicii pot acorda consultații la distanță, până la sfârșitul lunii martie

Luni, 25 Ianuarie 2021, 17:38
187
În contextul pandemic, pentru evitarea răspândirii noului coronavirus, Ministerul Sănătății a aprobat o serie de măsuri privind modul de acordare a asistenței medicale, în ambulatoriu. Măsurile sunt valabile până pe 31 martie. Printre măsurile în vigoare se numără: se menține excepția utilizării cardului de sănătate pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanță; consultațiile medicale acordate de medicii de familie și de cei din ambulatoriu, inclusiv cele conexe, acordate de psiholog și logoped, pot fi acordate și de la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare.

Consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere.

Totodată, arată reprezentanții ministerului, în urma consultațiilor acordate la distanță, medicul de familie / medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică. Medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile.

Pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, cât și pentru transmiterea documentelor necesare asiguraților de la casele de asigurări de sănătate, se pot utiliza mijloace electronice de comunicare.

Oficialii mai arată că își mențin valabilitatea până la data de 31 martie următoarele documente, a căror valabilitate expiră până la această dată: biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare; biletele de trimitere pentru specialități paraclinice; recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive - ce se depun / se transmit la casa de asigurări de sănătate; deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive; deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT.Pagina a fost generata in 0.3465 secunde