Instituțiile din urbanism, invitate să evalueze documentele pentru actualizarea PUG al Constanţei

Joi, 29 Octombrie 2020
72
În cadrul contractului de actualizare a Planului Urbanistic General, Primăria Municipiului Constanța a lansat invitații către mai multe instituții și asociații profesionale din domeniul urbanismului pentru a desemna membrii permanenți și supleanți ai Comisiei de recepție a livrabilelor întocmite de societatea contractată.

„Pentru că a fost identificată nevoia de expertiză tehnică independentă, experții desemnați de Ordinul Arhitecților din România, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Dobrogea, Registrul Urbaniştilor din România, RUR - Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu - Facultatea de Urbanism, Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, Facultatea de Arhitectură și Urbanism – UTCN și UPT - Facultatea de Arhitectură și Urbanism vor fi cei care vor evalua calitatea livrabilelor aferente contractului de actualizare PUG”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Ionela Bărboi.

Mai exact, Primăria Constanța a solicitat instituțiilor menționate desemnarea unor experți pentru specializările Coordonator al elaborării documentației de urbanism – D, Echipare edilitară – G1, Sociologie urbană și demografie – G2, Calitatea mediului – G3, Economie urbană – G4, Studii de istorie urbană – G5, Amenajare peisagistică – G6, Căi de comunicații și transporturi – G7, Studii de teren – G8.

„După recepționarea livrabilelor, ofertantul va prezenta documentele în cadrul unei comisii tehnice de specialitate constituită de către autoritatea contractantă. Dacă livrabilele corespund cerințelor legislative, prevederilor din caietul de sarcini și temei de proiectare se va semna de către Primărie și societatea contractată procesul verbal de recepție al calității. Acest proces verbal semnat va permite ofertantului să treacă la etapa următoare de elaborare a documentației PUG”, mai transmite reprezentantul autorităţilor locale.

Comisia tehnică de recepție a livrabilelor PUG va funcționa în baza unui regulament întocmit împreună cu membrii comisiei. Precizăm că toate activităţile descrise sunt în regim de voluntariat.

Ulterior, vor fi centralizate și publicate toate materialele de interes public, în cadrul activității de actualizare a PUG-ului, pentru a fi dezbătute în cadrul întâlnirilor tematice. De asemenea, pe site-ul Primăriei Constanţa, pe pagina destinată noului PUG, aici constănțenii au posibilitatea de a-și exprima și opiniile accesând butonul „Opinia Ta/Your Opinion“.

Pagina a fost generata in 0.3434 secunde