Constănțeni, o nouă TAXĂ poate fi plătită la SPIT Constanța!

Miercuri, 16 Ianuarie 2019
548
Începând cu anul fiscal 2019, Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța a preluat responsabilitatea încasării taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, a efectuării inspecției fiscale, a constatării contravențiilor și a aplicării sancțiunilor conform Capitolul I/ Anexa nr. 1/ H.C.L. nr. 507/2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale anului curent.

Formularul tipizat se regăsește la nivelul agențiilor fiscale, dar și online, accesând site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea "Persoane Juridice" - "Documente declarare"/"Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate". Acesta se depune de către prestator în două exemplare și va fi însoțit de copia contractului/contractelor de prestări servicii de reclamă și publicitate.

Taxa se declară și se plătește de către prestator lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul, iar cuantumul acesteia se calculează prin aplicarea cotei de 2% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Contravaloarea taxei poate fi achitată în numerar/prin POS la ghișeele agențiilor fiscale sau prin ordin de plată în contul RO83TREZ23121340250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, beneficiar Primăria Municipiului Constanța, cod fiscal 4785631.


Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.1766 secunde