Ce trebuie să facă pensionarii români, care locuiesc în Spania

Duminică, 20 Septembrie 2020
170
Reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii le reamintesc solicitanţilor de drepturi de pensie din România, stabiliţi pe teritoriul Spaniei că, în vederea stabilirii drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România, este necesară depunerea/transmiterea tuturor documentelor prevăzute de legislaţia română, în original sau în copie certificată de instituţiile spaniole de securitate socială pentru conformitate cu originalul.

„Vor fi prezentate, obligatoriu, actele din care să rezulte perioadele de activitate din România, precum carnetul de muncă sau adeverinţe eliberate, în condiţiile legii, de foştii angajatori din România, adeverinţe privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (dacă este cazul), adeverinţe privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (dacă este cazul), diploma de absolvire a învăţământului universitar şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi (dacă este cazul), livretul militar (dacă este cazul). La acestea se adaugă adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (pentru pensia de urmaş). Lista detaliată a documentelor necesare pentru fiecare categorie de pensie se regăseşte pe site-ul CNPP www.cnpp.ro - secţiunea Pensii”, au precizat aceştia. Pagina a fost generata in 0.1632 secunde