Atenție! Anunț de la SPIT, pentru constănțeni

Luni, 30 Septembrie 2019
Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța amintește contribuabililor că azi, 30 septembrie, este termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente celui de-al doilea semestru din anul fiscal 2019.

Pentru neachitarea la termenul susmenționat a obligațiilor fiscale principale, începând cu 1 octombrie, se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună și fracție de lună, până la data stingerii sumelor datorate inclusiv.

Instituția mulțumește contribuabililor care au achitat impozitele și taxele locale până la această dată!