Anunț important de la SPIT Constanța

Luni, 03 Iunie 2019
Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează organizatorii de manifestări artistice, competiții sportive sau orice altă activitate distractivă cu caracter permanent sau ocazional, că impozitul pe spectacole se achită lunar până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul, dată până la care se va depune declarația "Decont impozit pe spectacole ".


Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor în cazul:


a) unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;


b) oricărei alte manifestări artistice decât cele susmenționate.


Neplata la termenul scadent atrage plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună. 


"Precizăm că spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole în conformitate cu prevederile art. 482 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.", anunță reprezentanții SPIT.