Angajări la Departamentul de fonduri europene al Primăriei Constanţa

Luni, 25 Ianuarie 2021
238
Primăria municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis nr.51, pentru ocuparea postulurilor vacante contractuale de execuţie de consilier gradul II respectiv de consilier gradul I cu normă întreagă, pe durată determinată în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene astfel:
Condiții generale: să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant prevăzute de art.3 din anexa la Hotarârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Condiții specifice consilier gradul II – 3 posturi:
     - studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea: economice, tehnice;
     - vechime minim 1 an în specialitatea studiilor;


Condiții specifice consilier gradul I - 4 posturi:
     - studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea: economice, tehnice;
     - vechime minim 4 anI în specialitatea studiilor;
Concursul constă într-o probă scrisă la data de 16.02.2021, ora 10:00, și interviul candidaţilor admişi la data de 18.02.20201 ora 14:00.


Bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241/ 488.137.


Pagina a fost generata in 0.2279 secunde