20 DE ANI DE LA CONSTITUIREA FILIALEI DOBROGEA A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

642
Organizarea profesiei de arhitect în România are o istorie de 120 de ani.

La 26 februarie 1891 a fost înființată Societatea Arhitecților din Regatul României – SAR.

Până la Primul război mondial, SAR a reușit includerea profesiei în nomenclatorul meseriilor, discutarea în Parlament a unor legi privind exercitarea profesiei de arhitect și înființarea unei Școli private de arhitectură în 1892, oficializată ca învățământ de stat în 1897 și devenită Școala Superioară de Arhitectură în 1904.

În perioada interbelică, demersurile au continuat prin înființarea Corpului Arhitecților atestați.

La 12 mai 1932, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 141 pentru înființarea și organizarea corpului arhitecților, cuprinzând modalitățile de înscriere în Tabloul Corpului de arhitecți ca “arhitecți recunoscuți”.

După al doilea război mondial au fost desființate birourile private de arhitectură și Societatea Arhitecților.

În 1952 a fost înființată Uniunea Arhitectilor din Republica Populară Română.

CONSTITUIREA ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

În 18 aprilie 2001 a fost publicată, în M.Of., Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.

În baza acestei Legi, în 14-16 iulie 2001, a avut loc Conferința de Constituire a Ordinului Arhitecților din România, ca organizație independentă, nonprofit, autonomă, apolitică şi de interes public.În Regulamentul de organizare sunt enunțate atribuţiile OAR, prin care acesta protejează și promovează calitatea produsului de arhitectură și urbanism și dreptul de autor, urmărește exercitarea competentă și calificată a profesiei cu respectarea Codului deontologic al acesteia, propune reglementări legislative și normative specifice, atestă dreptul de semnătură al arhitecţilor și gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

În data de 22 septembrie 2001 a avut loc Conferința de constituire a Filialei Dobrogea a Ordinului Arhitecților din România, reunind arhitecții și conductorii arhitecți din județele Constanța și Tulcea.

În anul 2002, numărul membrilor OAR-FD era de 146, iar până în anul 2021 numărul a crescut la 380.

ACTIVITĂȚI ALE OAR - FILIALA DOBROGEA

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Dobrogea a promovat arhitectura de calitate în rândul publicului prin anualele de arhitectură „a-da”, în care au fost premiate cele mai bune proiecte elaborate de arhitecții dobrogeni, a derulat proiecte culturale materializate prin expoziții de istorie urbană și de arhitectură, a publicat albume de specialitate precum „CAZINOUL din CONSTANȚA – scurtă istorie în imagini” și „Arh. Victor Stephănescu între Stilul Național și Modernism”, derulează proiectul cultural BETTER TULCEA, toate aceste activități fiind finanțate din Timbrul de arhitectură.

Au avut loc acțiuni și expoziții itinerante de arhitectura în comun cu Camera Arhitecților din Bulgaria- Colegiul Varna, cu Uniunea Arhitecților din Republica Moldova și cu Uniunea Arhitecților din România și o expoziție de artă plastică – ART-ARH, cu creații ale arhitecților Filialei.

Membri ai organizației au participat, în cadrul unui program național al OAR, la întocmirea Ghidului de arhitectură pentru încadrarea în specificul rural din Dobrogea, instrument de valoare ce vine în sprijinul autorităților locale și s-au implicat în programul cultural „De-a arhitectura – educație de arhitectură și mediu construit”, astfel încât “copiii şi adulţii să înțeleagă și să iubească valorile mediului construit şi să fie activi în comunităţile lor”.

Organizația a militat pentru protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, cum ar fi Cazinoul din Constanța sau Poarta Mare de acces în Cetatea Tomis, s-a implicat în elaborarea unor propuneri de modificări legislative sau de hotărâri locale în domeniul arhitecturii și urbanismului, membrii săi au participat la interviuri și mese rotunde cu teme de ahitectură în mass-media locală, și-au adus aportul la dezvoltarea urbanistică, prin participarea în Comisiile Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, au fost implicați în protejarea patrimoniului construit prin participarea în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice.

Filiala se preocupă de pregătirea profesională continuă a membrilor săi, prin organizarea unor evenimente, cursuri, seminare și conferințe. De asemenea, organizează stagiul arhitecților absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de arhitectură.

Filiala Dobrogea a OAR caută permanent o strânsă colaborare cu autoritățile publice centrale și locale, cu Muzeele din cele două județe, cu Direcțiile Județene pentru Cultură, cu Uniunea Arhitecților din România, cu Registrul Urbaniștilor din România, precum și cu organizații ale altor profesiuni liberale.

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Dobrogea are ca obiectiv principal și permanent ca, prin membrii săi și prin mijloacele specifice organizației, să asigure un nivel cât mai înalt al exercitării profesiunii de arhitect, ca act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Ordinul Arhitecților din România – Filiala DobrogeaComentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.6045 secunde