Senatorul Ștefan Mihu: "Nu avem nevoie de fabrici de diplome"

Joi, 12 Septembrie 2019
435
Parlamentarul Ștefan Mihu, de la PSD Constanța, a adresat, recent, în ședința Senatului, o declarație politică având ca temă deschiderea noului an școlar în învățământul preuniversitar. În acest context, parlamentarul constănțean subliniază importanța creșterii calității actului educațional. De asemenea, acesta semnalează faptul că școala trebuie să răspundă solicitărilor societății actuale. 


"După cum este cunoscut, zilele acestea am fost cu toții martori la un eveniment deosebit în viața societății românești: deschiderea oficială a cursurilor pentru învățământul preuniversitar, de toate gradele. În termeni concreți, peste 2,8 milioane de tineri și foarte tineri și-au început sau reluat activitatea școlară în peste 6.200 de unități de învățământ, beneficiind de suportul și asistența a peste 215.000 de cadre didactice. Am ținut să menționez aceste cifre, mai mult sau mai puțin seci, tocmai pentru a evidenția semnificația și dimensiunile cu totul deosebite ale acestui moment", a spus Ștefan Mihu, de la tribuna Senatului. 
El a adăugat că evenimentul nu a trecut neobservat, fiind marcat de numeroase manifestări festive, care s-au bucurat de prezența și participarea activă a unor personalități ale vieții noastre politice și sociale. 


"Se cuvine să remarcăm că, în ultimii ani, au fost întreprinse o serie de măsuri menite să contribuie la ameliorarea calității actului de învățământ, în acord, de altfel, cu prevederile programului de guvernare PSD pentru perioada 2017-2020. Între inițiativele cu impact direct privind ameliorarea procesului de învățământ, menționez, printre altele: modernizarea a 115 unități de învățământ, alocarea a circa 24 de milioane de euro, vizând susținerea a 27 de proiecte în cadrul programului «Profesori motivați în școli defavorizate», de care au beneficiat peste 7.000 de dascăli, oferirea de burse cu finanțare europeană privind participarea la programe de educație și formare profesională pentru 80.000 de elevi, dintre care 20% de etnie romă și 20% din mediul rural, construirea a 90 de creșe și grădinițe prin programe și proiecte beneficiind de finanțare europeană. Nu în ultimul rând, doresc să evidențiez sporirea relevantă, în medie cu circa 57,6%, a salariilor nete ale profesorilor", a punctat Ștefan Mihu. 


Instituții de învățământ care să răspundă nevoilor societății 
El a mai explicat că, dincolo de aspectele pozitive și, mai mult sau mai puțin festive, menționate, este important să fie semnalate, o dată în plus, problemele reale cu care se confruntă, în continuare, învățământul românesc, fie că vorbim de cel preuniversitar, fie de cel universitar. 


"Este vorba, în primul rând, de calitatea actului de învățământ, aspect care include și prestația, adică pregătirea profesională a dascălilor noștri din învățământul de toate gradele. Apare, apoi, tot mai stringentă nevoia corelării mai temeinice a sistemului nostru de învățământ cu exigențele reale ale economiei și ale realității vieții de fiecare zi. Avem nevoie nu de fabrici de diplome, ci de instituții de învățământ capabile să pregătească tineri cu o solidă pregătire teoretică și practică, capabili să se integreze și să răspundă eficient la exigențele economiei naționale, din primul moment, aș spune, al intrării lor în viața reală", a mai punctat senatorul constănțean. 


Totodată, acesta a explicat că este nevoie de instituții de învățământ care să răspundă într-o măsură mult sporită la imperativele, la nevoile stringente ale societății și economiei naționale, fie că este vorba de licee teoretice, licee industriale sau de specialitate și, de ce nu, de școlile de meserii. 


"Se discută tot mai mult despre această formă de învățământ - am numit-o școlile de meserii - și de exigența asigurării unei pregătiri și specializări profesionale adecvate destinate tinerilor care, dintr-un motiv sau altul, nu pot urma, de la început, un traseu școlar care să se finalizeze cu liceul și, respectiv, facultatea. Acești tineri trebuie să știe că societatea, în ansamblul ei și, mai ales, economia reală au o nevoie absolut imperioasă de tot ceea ce ei pot oferi sau sunt capabili să ofere. Evident că atingerea acestui obiectiv presupune ca instituțiile abilitate ale statului, inclusiv ministerele de resort, trebuie să ofere acestor tineri condiții tot mai atractive de studiu și viață, cu referire expresă și la aspectele sensibile legate de angajarea ulterioara pe piața muncii", a mai spus senatorul Ștefan Mihu. 


Pagina a fost generata in 0.3268 secunde