REGULI LA VOTARE. Iată ce se sancționează cu AMENZI și DOSARE PENALE!

Duminică, 06 Decembrie 2020
197


Conform legii, președintele biroului electoral al secției de votare are obligația să ia toate măsurile pentru a sigura corectitudinea operațiunilor de votare și pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. În ceea ce privește menținerea ordinii, atribuțiile președintelui secției de vot se întind și în afara localului de vot, precum și pe străzi și în piețe publice, până la o distanță de 50 m. În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de candidați, și de celelalte persoane prevăzute de reglementările legale, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.


Persoanele care refuză să se conformeze dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi poate primi o amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei.
Sfătuirea alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral se sancționează cu amendă cuprinsă între 4.500 și 10.000 de lei. Cu aceeași amendă se sancționează continuarea propagandei electorale. 
Au drept de vot cetățenii români care au peste 18 ani, inclusiv cei 634 care împlinesc chiar astăzi această vârstă. Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție și nici persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.


Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului și la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaților. Alegătorii votează la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședința. 
Alegătorul care nu se află în localitatea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din altă unitate administrativ-teritorială dacă aceasta se află în cadrul aceleiași circumscripții electorale, ca și localitatea de domiciliu sau de reședință. 


În conformitate cu decizia Biroului Electoral Central, alegătorul care deține o dovadă de reședință al cărei termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, își poate exercita totuși dreptul de vot în circumscripția electorală unde și-a stabilit reședința. 
Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară își pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic. Elevii din școlile militare pot vota cu carnetul de serviciu militar.


Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI a recomandat serviciilor teritoriale de evidență a persoanelor să-și adapteze și să-și extindă programul de lucru astfel încât să rezolve în mod operativ solicitările privind eliberarea documentelor de identitate. Pentru ziua de astăzi recomandarea DEPABD a fost să se asigure program de lucru cu publicul în intervalul 7.00 – 21.00. Pentru a cunoaște programul exact al serviciului local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință, rugăm cetățenii să consulte paginile de internet ale serviciilor respective. 
Potrivit Deciziei Biroului Electoral Central, alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, poate totuși să își exercite dreptul de vot în baza acestuia.
Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Totuși, alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare o altă persoană pentru a-l ajuta. Aceasta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secției de votare.
Președintele secției de vot poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.
Reamintim faptul că este interzisă utilizarea în cabina de vot a aparatelor de fotografiere, înregistrare sau preluare de imagini.
Alegătorii și toate celelalte persoane implicate în procesul electoral trebuie să respecte măsurile speciale de protecție stabilite în contextul pandemiei de COVID-19, astfel încât să fie evitată răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Accesul alegătorilor în sediul secției de votare se va face eșalonat, spre a evita aglomerările. Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și la ieșire. 
De asemenea, se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secției de votare și atingerea acelorași obiecte sau materiale. 
Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 - de exemplu au vârsta peste 65 de ani, au diabet zaharat sau alte boli cronice ori au imunitate deficitară - pot solicita acces prioritar în localul de vot. 


Împiedicarea unei persoane să voteze se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Persoana care votează  fără a avea acest drept, votează de două sau mai multe ori sau prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Tentativa la infracțiunile electorale se pedepsește.
Pagina a fost generata in 0.5551 secunde