Președintele CJC, Mihai Lupu, în ședință cu aleșii județeni

Vineri, 27 Noiembrie 2020
134


Consilierii judeţeni s-au reunit, vineri, 27 noiembrie, într-o şedinţă ordinară online, iar pe ordinea de zi s-au regăsit 44 de proiecte, însă ulterior au mai fost adăugate alte trei proiecte. La final, toate proiectele au fost votate de aleșii judeţeni. Mai multe amănunte aflaţi în ediţia de mâine a cotidianului Cuget Liber.
Iată care sunt proiectele de hotărâre votate:


Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa desfăşurată la data de 12 noiembrie 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai. 


Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai. 


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. R.A.J.A. S.A.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.   


Proiect de hotărâre privind completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.   


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.  


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa şi al Judeţului Constanţa în Comitetul creditorilor privind debitoarea Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.   


Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea lunecuşului pentru iarna 2020–2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.   


Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean Constanţa pentru realizarea de către SC RAJA SA a investiţiei „Modificarea soluţiei de racordare cu energie electrică a surselor de apă cişmea apa A,B,C şi II” pe terenul proprietate publică a judeţului Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.   


Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.   
Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul proprietate publică a judeţului Constanţa, situat în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.104 B, în administrarea Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării serviciilor de pază şi monitorizare pe anul 2021 la obiectivele aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa cu Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea aprobării noului proiect de management al directorului/managerului de la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Teatrului de Stat Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de Mare”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Muzeului de Artă Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2020 pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.
Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al  Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul”Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al  Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros”Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al  Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori”Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie  al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum şi a preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, la nivelul judeţului Constanţa, pentru anul 2021.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul III, anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ioniţă Gabriela.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Albatros Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Maria Montessori Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă  Delfinul Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2020, de la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale naturii Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale judeţului Constanţa pe anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai.


Au fost prezenţi la şedinţă 33 dintre cei 37 de consilieri judeţeni. 
Pe lângă cele 44 de proiecte au mai fost adăugate pe lista suplimentară trei proiecte.


Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, Listei de investiţii şi modificarea Programului de evenimente culturale pe anul 2020, de la Centrul Cultural Judeţean “Teodor Burada”.


Proiect de hotărâre pentru completarea HCJC nr. 12/15.01.2020 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2020 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta.


Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta a investitiei „Montare instalatie de stocare/vaporizare oxigen medicinal ce necesita platforma de sustinere”, pe terenul proprietate publica a Judetului Constanta


Pagina a fost generata in 0.2486 secunde