Direcția de Control, necunoscuta din interiorul Consiliului Județean Constanța

Luni, 06 Septembrie 2010
2429
În structura Consiliului Județean Constanța (CJC), printre numeroa-sele direcții, subdirecții și servicii, figurează și Direcția Control. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean prevede o serie de atribuții pentru această direcție. Așa cum se arată în Regulament, Direcția Control organizează întâlniri cu reprezentanții primăriilor din județul Constanța în vederea dezbaterii actelor administrative ce privesc autonomia locală și descentralizarea serviciilor publice. Toți primarii contactați de ziarul "Cuget Liber" au recunoscut că nu au participat la astfel de dezbateri și nici nu au fost convocați la întâlniri de acest tip. "Cred că cei de la Di-recția Control gestionează și problema alimentelor venite din partea Uniunii Europene. Acestea sunt legăturile pe care le-am avut cu direcția. Poate au de gând să ne convoace la o dezbatere în următoarea perioadă", a remarcat primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan. Nici primarul din Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, nu a fost invitat la vreo dezbatere. "Nu suntem în relații rele cu cei de la CJC, dar avem relații mai de la distanță dacă putem spune așa… Nu am fost invitați și nici nu am participat la nici o întrunire de acest fel", a explicat Viorel Bălan. Aceeași situație este valabilă și la Istria. La Fântânele, primarul Gheorghe Popescu a precizat că, din partea Direcției Control, nu au venit reprezentanți decât în momentul în care au fost sesizări privind unele construcții ilegale. "Nu am fost invitați la astfel de dezbateri, dar nici noi nu i-am solicitat pentru că nu a fost cazul. Poate organizează astfel de întâlniri doar în cazul în care sunt solicitați", a pus problema și edilul orașului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru. Interpelare către CJC Pentru a lămuri toate aceste aspecte, ziarul "Cuget Liber" a depus vineri, 3 septembrie, o solicitare scrisă la Consiliul Județean, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Am solicitat CJC să precizeze numărul dezbaterilor organizate pe parcursul anului 2010, locația, subiectele analizate și participanții la discuții. Potrivit aceluiași Regulament al CJC, Direcția Control asigură verificarea pe teren a criteriilor și condițiilor în baza cărora s-au solicitat consiliului avize în domeniul transportului județean de călători, precum și în domeniul amenajării teritoriului, în conformitate cu Ordinul nr. 1842/2001 (actualizat). Astfel, "Cuget Liber" a cerut precizarea numărului de controale realizate de această direcție de la începutul anului 2010 și până în prezent. De asemenea, am solicitat prezentarea neregulilor identificate și a sancțiunilor aplicate. Mai mult, în același Regulament, se menționează că Direcția verifică existența, derularea și respectarea contractelor agenților economici specializați, persoane fizice sau juridice care își desfășoară activitatea în județ pentru efectuarea lucrărilor specifice de salubrizare și pentru salubrizarea stradală a incintelor, de întreținere a spațiilor verzi, de asigurare a marcajelor și semnalizării rutiere necesare siguranței circulației auto. Și la acest capitol, ziarul "Cuget Liber" a solicitat precizarea numărului de verificări realizate de la începutul anului 2010 și până în prezent și a sancțiunilor aplicate. În sfârșit, potrivit Regulamentului de funcționare, Direcția Control constată faptele care constituie contravenție și propune sancționarea cu amendă a persoanelor, în conformitate cu OG nr. 2/2001, republicată cu modificările ulterioare. În cazul în care Direcția Control a CJC a aplicat amenzi, "Cuget Liber" a solicitat precizarea valorii totale a încasărilor provenite din amenzi, precum și a destinației acestor bani.

Pagina a fost generata in 0.3223 secunde