Consilierii locali din Medgidia, reuniţi în şedinţă. Ce proiecte importante au votat

Luni, 01 Martie 2021, 00:00
194
Consilierii locali din Medgidia s-au reunit, recent, în cadrul ședinței ordinare a lunii februarie, pe ordinea de zi fiind 19 proiecte de hotărâre. La acţiune au fost prezenți 16 consilieri. Primele proiecte aflate pe ordinea de zi au fost cele privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor de consilier local, în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia, ale aleșilor Adrian-Petre Bereş și Valeriu-Romeo Teodorescu.

Următorul proiect de hotărâre votat a fost cel privitor la modificarea și completarea HCL nr.78/30.07.2020 privind aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a unei suprafețe de 5 ha din imobilul 387 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Medgidia, județul Constanța, în vederea extinderii Cimitirului Ortodox Medgidia.

Consilierii prezenți la ședință au votat proiectele de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială, a Regulamentului privind acordarea unui sprijin financiar pentru femeile singure și cuplurile infertile din municipiul Medgidia pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro FIV – „O nouă şansă”, a Metodologiei de lucru, în vederea acordării ajutoarelor de urgență de la bugetul local, precum și a listei cu situațiile deosebite în care se acordă.

Totodată, a fost votat și proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Medgidia.

Proiectul de hotărâre aflat la punctul opt pe ordinea de zi a privit aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil parter cu funcțiunea de comerț, amenajare acces, construire totem și branșament utilități, generat de imobilul amplasat în județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Tudor Vladimirescu, numărul 3, lot 1 și lot 2/1/2, identificat cu nr. cadastral 109515.

În continuarea ședinței ordinare, a fost supus atenției și votului consilierilor locali proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a unui număr de două încăperi și o cameră depozitare, în suprafață utilă totală de 35,40 mp, și a terenului aferent acestora, parte a imobilului situat în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr.56, județul Constanța, proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 1160-2 și înscris în Cartea funciară nr. 102537, pe o perioadă de 5 ani.

Un alt proiect de hotărâre votat în cadrul ședinței ordinare a privit completarea și modificarea H.C.L. nr.125/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2021 în municipiul Medgidia, ca urmare a prevederilor Legii nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Municipal a aprobat și proiectul de hotărâre referitor la instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia și pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Alte două proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi au vizat actualizarea Regulamentului privind decontarea biletelor și emiterea legitimațiilor pentru transportul local de călători în municipiul Medgidia.

În cadrul ședinței a fost analizat și proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director al Clubului Sportiv Medgidia.

De asemenea, un alt proiect de hotărâre supus votului a vizat aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia. Pagina a fost generata in 0.2574 secunde