Românii vor avea cărți de identitate noi. Ce date nu vor mai fi trecute în cip

Luni, 03 August 2020
529
Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români, care introduce, între altele, sistemul de carte de identitate electronică și semnătura electronică.


Legea a fost elaborată în 2017 de Guvernul condus de Mihai Tudose.


Actul normativ prevede modificarea mai multor acte normative referitoare la evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români, în sensul asigurării condițiilor necesare pentru ca titularul unui document electronic să se autentifice online, pentru a beneficia de diverse servicii electronice - bancare, fiscale, sociale, financiare, educație etc.


Legea mai prevede instituirea unei excepții de la regula eliberării actului de identitate începând cu vârsta de 14 ani. Astfel, opțional, numai la solicitarea părinților/reprezentanților legali se poate elibera o carte de identitate simplă sau o carte electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului.


O altă prevedere a legii este punerea în circulație a unui nou document de identificare, astfel încât să asigure cetățenilor garanții suplimentare de securitate, iar instituțiilor de drept public sau privat certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document.


Actul normativ mai prevede modificarea conceptului anterior privind conținutul de date al cărții electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informațiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, astfel încât în viitorul document electronic de identitate să fie înscrise numai datele de identificare ale titularului, certificatul emis de MAI, înscris într-un singur cip, va asigura "funcționalitatea" de card de sănătate.


Legea stipulează și posibilitatea de a opta pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate sau a unei cărți de identitate simple, care nu va conține niciun cip, precum și stabilirea unor termene de valabilitate a actelor de identitate, în funcție de vârsta titularului, în scopul surprinderii modificărilor fizionomiei titularului.


Perioada de valabilitate a cărții de de identitate provizorie este de 45 de zile, mai prevede proiectul.


Potrivit legii, "prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate".


Opțional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentantului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.


Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum și utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii.


Prin autentificare se înțelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relația sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat.


De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează:


* cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani;


* cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;


* cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;


* cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.


De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cetățenii români pot opta pentru eliberarea: unei cărți electronice de identitate sau a unei cărți de identitate simple, se arată în lege.


Cartea de identitate simplă conține date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, precum și elemente de particularizare și de siguranță.


După personalizarea și transmiterea cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple la autoritatea competentă să le elibereze toate datele stocate în bazele de date de producție se șterg imediat prin procedură automată și ireversibilă.


Cetățenii români cu domiciliul în România aflați temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință, cu excepția cererii pentru eliberarea unei cărți de identitate provizorii, precum și la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țara respectivă.


Sursa: Agerpres


Pagina a fost generata in 0.3467 secunde