Statul finanțează cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi

Luni, 21 Decembrie 2020
186
Ministerul Finanțelor Publice informează mediul de afaceri că se pot depune cereri pentru finanțare în baza HG nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni și redresarea economiei românești. În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat administrate de Ministerul Finanțelor Publice (instituite în baza HG nr. 332/2014 și HG nr. 807/2014) a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei.

În luna august, prin HG nr. 598/2020 a fost revizuită această schemă, pentru creșterea accesibilității companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat.Principalele modificări prevăd:
- prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanțare;

- prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat;

- eliminarea condiției privind angajarea de lucrători defavorizați;

- introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare;

- eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restanțe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, această obligație rămânând valabilă la momentul plății ajutorului de stat;

- eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanțare în două etape în vederea simplificării procedurii de evaluare;

- stabilirea unui termen de șase luni de la emiterea acordului pentru finanțare pentru asigurarea surselor de finanțare și demonstrarea situației juridice a locației, având în vedere că procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanțare;

- flexibilizarea condițiilor pe care trebuie să le ȋndeplinească ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv eliminarea condiției privind rentabilitatea cifrei de afaceri;

- posibilitatea modificării locațiilor, precum și a locurilor de muncă aferente acestora în aceeași regiune;

- flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.Principalele criterii de eligibilitate și condiții obligatorii sunt următoarele:
1. investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi;

2. compania să nu facă parte din categoria „întreprinderilor în dificultate”, definite conform articolului 2 alineatul (18) din regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

- în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

- raportul datorii - capitaluri proprii este mai mare de 7,5;

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).

3. nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

4. nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

5. nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția.Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiții, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.


Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.


Pagina a fost generata in 0.7445 secunde