Scutiri de la plata impozitelor pentru fermieri. Află cine beneficiază de ele

Luni, 01 Februarie 2021, 00:00
322
Pentru a veni în sprijinul cooperativelor agricole şi pentru a încuraja fermierii să se asocieze, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) vine cu o serie de facilităţi fiscale de care membrii cooperatori pot beneficia. Este vorba despre scutirea plăţii impozitului pe profit, pe o serie de clădiri şi pe terenul agricol.

Membrii cooperatori dar şi cooperativele agricole pot beneficia de scutiri de la plata impozitului prevăzute în Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 actualizată în decembrie 2020. Pe site-ul MADR a fost publicat un Ordin al ministrului Agriculturii prin care sunt stabilite criteriile şi modalităţile potrivit cărora cooperativele agricole beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe profit. Astfel, sunt scutite de la plata impozitului pe profit, cooperativele agricole care au înregistrat la data de 31 decembrie a anului precedent, o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro pe o perioadă de cinci ani, de la începerea activităţii în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de cinci ani pentru cele deja înfiinţate. Pentru a beneficia de scutirea impozitului pe profit se verifică încadrarea în vectorul fiscal a cooperativei agricole pentru a fi înregistrată ca plătitoare de impozit pe profit. De asemenea, trebuie să se încadreze în plafonul de scutire, de 10.000.000 de euro calculat pe baza schimbului valutar al BNR la încheierea exerciţiului financiar valabil pentru anul anterior, pentru care se calculează cifra de afaceri.

Criterii de scutire de la plata impozitului

Membrii cooperatori şi cooperativele agricole trebuie să îndeplinească unele criterii pentru a se încadra în scutirea de la plata impozitului pe clădiri. Astfel, clădirile care sunt utilizate în scopul desfăşurării activităţii agricole de către membrii cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producţia valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea, prin/către cooperativele agricole, nu vor datora impozit pe clădiri. Nici clădirile deţinute şi utilizate de către cooperativele agricole, care sunt folosite pentru prestarea de servicii de către membrii cooperatori nu plătesc impozit pe clădiri. Magaziile, silozurile, barăcile, şoproanele, pătulele, serele, solariile, ciupercăriile, clădirile destinate creşterii animalelor, amenajările piscicole, infrastructura secundară de irigaţii sunt printre clădirile în care se desfăşoară activităţi agricole. Ca să beneficieze de scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri, contribuabilii, membrii cooperatori trebuie să transmită organelor fiscale locale o cerere privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri dar şi o serie de documente justificative din care să rezulte că au comercializat minimum 50% din producţia agricolă prin/către cooperativa agricolă. Printre acestea se numără adeverinţa eliberată de cooperativa agricolă care să ateste calitatea de membru, cantităţile vândute de contribuabil în anul anterior, precum şi inventarul bunurilor care fac obiectul scutirilor. Mai trebuie depusă o declaraţie pe propria răspundere întocmită de membrul cooperator din care să reiasă totalul cantităţilor de produse agricole comercializate prin cooperativa agricolă, în anul anterior pentru care se acordă scutirile. La rândul lor, cooperativele agricole sunt obligate să depună documente justificative, din care să rezulte că au prestat servicii către membrii cooperatori. Mai mult decât atât, pentru a se încadra la scutiri de impozite, cooperativele agricole trebuie să transmită organelor fiscale o cerere şi documente justificative, cum ar fi, inventarul clădirilor deţinute în patrimoniu, care fac obiectul scutirilor precum şi copia după balanţa de verificare a conturilor întocmită la sfârşitul anului precedent, din care să reiasă natura şi valoarea prestărilor de servicii către membrii cooperatori. Ca şi în cazul clădirilor, membrii cooperatori şi cooperativele agricole, ca să fie scutiţi/scutite de plata impozitului pe terenurile agricole trebuie să fi comercializat minimum 50% din producţia valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutire, prin/către cooperativele agricole. Terenurile deţinute şi utilizate de către cooperativele agricole, utilizate pentru prestări servicii de către membrii cooperatori nu datorează impozit. De asemenea, mai sunt scutite de impozit şi viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, plantele ornamentale, pajiştile, serele, solariile şi altele de pe care se obţin produse agricole. Din această categorie mai fac parte şi terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră care nu fac parte din ocoalele silvice, terenurile ocupate de construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole, îmbunătăţiri funciare, platforme şi spaţii de depozitare care servesc producţiei agricole. Pentru a beneficia de scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi pe terenuri, contribuabilii, cooperative agricole şi membrii cooperatori au obligaţia să depună în fiecare an cererea privind scutirea de la plata impozitului, însoţită de documentele justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la 31 martie a anului curent. 

Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.2776 secunde