Puteţi depune cereri pentru ajutorul la motorină

Miercuri, 02 Decembrie 2020
239


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoştinţă că, în perioada 02 - 31 decembrie 2020, se pot depune Cereri de acord pentru ajutorul la motorină utilizată în agricultură pentru anul 2021. Beneficiarii sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, dar şi cei care exploatează animale, individual sau în forme de asociere, precum şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, organismele de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol. 


Mai pot fi acceptate la plată şi persoanele fizice care se autorizează în termen de 60 de zile lucrătoare, de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale. Condițiile de acordare în funcţie de sectorul în care îşi desfăşoară activitatea sunt următoarele: să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); Să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; Cererea de acord prealabil se depune însoţită de următoarele documente: copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare; adeverinţă eliberată de primărie cu suprafețele agricole aflate în exploatare; situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producția de ciuperci estimată; copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase; situația privind calculul efectivului rulat /mediu estimat  anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar; dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, la furnizorul de apă şi de electricitate; cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri  funciare; angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008. Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele APIA judeţene, în termen de cel mult 20 lucrătoare de la data depunerii cererii de acord. 

Articole din aceeaşi secţiune

Pagina a fost generata in 0.283 secunde