Producătorii de vin pot depune cereri pentru ajutorul de stat

Vineri, 04 Decembrie 2020
261


Agenţia de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunţat că, se pot depune cereri până pe 14 decembrie 2020, inclusiv, pentru producătorii din sectorul vitivinicol. Bugetul alocat acestei scheme este de 59.500 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Cuantumul ajutorului de stat acordat beneficiarilor eligibili este egal cu echivalentul în lei a 500 euro/ha. Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro. 


Ajutorul de stat pentru susținerea producătorilor din sectorul vitivinicol poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene, fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar. Cursul de schimb pentru calcularea ajutorului solicitat este de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de BNR la data de 04.12.2020. Cererea de solicitare a ajutorului de stat va fi însoţită de următoarele documente: copie după B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz; coordonate bancare/trezorerie. Cererea însoțită de documentele justificative se poate transmite și prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis. APIA va notifica beneficiarii cu privire la situația cererilor depuse și la deciziile de plată utilizând instrumente electronice (adresa de e-mail înscrisă în cererea de sprijin și numărul de telefon). Este foarte important ca datele de contact furnizate de beneficiari să fie corecte și actuale astfel încât să se asigure comunicarea operativă eficientă. 


În cazul în care, în urma verificărilor administrative, APIA constată că sunt necesare precizări suplimentare, va notifica beneficiarul cu privire la documentele ce trebuie să fie depuse la dosar. Termenul maxim de răspuns este de 3 zile lucrătoare de la data notificării dar nu poate depăși termenul maxim de depunere a cererilor. După finalizarea verificărilor realizate se stabilesc suprafețele eligibile și se aprobă sumele pe fiecare beneficiar, în limita suprafeței maxime de 200 ha. În situația în care sumele stabilite depășesc prevederile bugetare aprobate cu această destinație, valoarea ajutorului de stat se reduce proporțional pentru toți beneficiarii. Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat poate fi descărcat de pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând următorul link.

Articole din aceeaşi secţiune

Vineri, 04 Decembrie 2020
Stire din Economie : Scad rezervele valutare ale României
Vineri, 04 Decembrie 2020
Stire din Economie : Pulsul economiei
Vineri, 04 Decembrie 2020
Stire din Economie : Piața monetară, pe scurt
Vineri, 04 Decembrie 2020
Stire din Economie : Euro a cedat 0,02% în lupta cu leul
Vineri, 04 Decembrie 2020
Stire din Economie : Vânzările de cărţi poştale au scăzut
Vineri, 04 Decembrie 2020
Stire din Economie : Crimă pe o navă vietnameză
Pagina a fost generata in 0.2889 secunde