Pot fi efectuate plăți din conturile deschise la Trezorerie. Iată în ce condiții

Luni, 06 Aprilie 2020
304
Laurențiu Mateizer, directorul executiv al Trezoreriei din cadrul DGRFP Galați, face cunoscut că instituțiile publice, operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice vor putea efectua plăți, din conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, pe bază de ordin de plată multiplu electronic (OPME), în conformitate cu prevederile unui proiect de ordin al ministrului Finanțelor Publice, cu următoarele precizări:

- ordinul de plată multiplu electronic (OPME) se depune on-line prin sistemul Forexebug, respectiv prin serviciul "Depunere declarații";

- persoanele din cadrul instituțiilor publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (două semnături electronice) trebuie să fie înrolate în sistemul național de raportare Forexebug și să corespundă cu persoanele menționate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care își gestionează bugetul propriu;

- persoanele desemnate de operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice, care semnează ordinul de plată multiplu electronic (o singură semnătură electronică), trebuie să fie înrolate în Spațiul Privat Virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu persoanele menționate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care aceștia își desfășoară activitatea;

- fișa de specimene depusă de operatorii economici și alte entități trebuie să conțină și informațiile referitoare la codul numeric personal/număr de identificare fiscală;

- operatorii economici și alte entități care au aprobate în fișa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) cu semnătura 1 și semnătura 2, pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături și depun la unitatea trezoreriei statului o nouă fișă a specimenelor de semnături în aceste condiții.Pagina a fost generata in 0.2218 secunde