Peste 12.000 de obiective de investiții publice au primit finanțare

Duminică, 29 Iulie 2018
190
Un număr de 12.238 de obiective de investiții, în valoare totală de 47 de miliarde de lei, au primit finanțare, până la data de 15 iulie 2018, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (etapele I și II), coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.


Dintre acestea, 4.360 sunt proiecte de reabilitare și modernizare de drumuri, 1.543 sunt sisteme de alimentare cu apă, 1.095 sisteme de canalizare, 297 proiecte integrate de alimentare cu apă și canalizare, 619 poduri și podețe, 3.381 de creșe, grădinițe și unități de învățământ (școli primare, școli gimnaziale și licee), precum și 594 de unități sanitare. Celelalte proiecte vizează obiective culturale, instituții publice, sisteme de iluminat public stradal, infrastructură turistică etc.


PNDL este un program multianual de finanțare, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ce are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României.


Pot beneficia de finanțare, în cadrul PNDL, unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, respectiv comunele, municipiile și orașele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, județele, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.


Pagina a fost generata in 0.2228 secunde