Noi prevederi fiscale, în dezbatere publică

Marţi, 01 Decembrie 2020
41
Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere proiectul OUG privind modificarea și completarea unor acte normative și pentru instituirea unor măsuri fiscale. Actul normativ propune ca plata anticipată aferentă trimestrului IV să se datoreze la nivelul sumei calculate pentru trimestrul III al anului fiscal 2020 sau la nivelul sumei calculate pentru trimestrul precedent, urmând ca definitivarea să se efectueze până la 25 martie 2021 sau alt termen pentru contribuabilii cu an fiscal modificat, după caz.

x x x

Ordonanța de urgență stabilește măsuri referitoare la accesul entităților implicate în procesul de achiziție publică, astfel încât activitatea autorităților publice competente să se desfășoare în condiții de siguranță atât pentru solicitanți, cât și pentru personalul acestora. Se propune ca Ministerul Finanțelor Publice să fie instituția care să definească specificațiile de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice conform standardului SR EN 16931, iar transmiterea facturilor electronice să se realizeze prin intermediul sistemului său informatic. Ministerul Finanțelor Publice gestionează în prezent o platformă informatică - sistemul național de raportare, care permite transmiterea documentelor către instituțiile publice, acesta putând fi corelat cu Sistemul electronic de achiziții publice – SEAP. Există, deci, o platformă informatică care ar putea să înglobeze și partea de facturare electronică, cu o operaționalizare rapidă de natură a genera beneficii în ceea ce privește economiile, impactul asupra mediului și reducerea sarcinilor administrative. În plus, emitenții de facturi electronice care vor emite aceste facturi în relație cu autoritățile și entitățile contractante dețin deja un certificat digital calificat înregistrat în sistemul gestionat de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, folosindu-l în mod frecvent pentru depunerea diverselor declarații fiscale.Pagina a fost generata in 0.3247 secunde