Ministerul Agriculturii va finanța liceele agricole

Duminică, 12 Iulie 2020, 15:44
115
Finanțarea celor 57 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol va fi asigurată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Potrivit unei hotărâri de guvern recent adoptată, susținerea financiară se realizează în baza unui Program anual de finanțare a investițiilor specifice activității de învățământ, precum și a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor, aprobat prin hotărâre de către consiliul de administrație al liceului, pe baza unei fundamentări și este avizat de către autoritățile administrației publice locale pe raza cărora funcționează respectivele licee și se aprobă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul MADR, fiind aprobate anual prin Legea bugetului de stat.

De asemenea, în vederea relansării învățământului liceal agricol, vor fi luate măsuri de îmbunătățire a calității procesului de învățământ, printre care: susținerea înființării de noi specializări, calificări profesionale care să fie în concordanță cu noile cerințe ale agriculturii moderne; fundamentarea cifrei anuale de școlarizare; îmbunătățirea structurii organizatorice a liceelor; perfecționarea cadrelor didactice de specialitate; reactualizarea manualelor școlare; organizarea stagiilor de practică în funcție de cerințele și opțiunile elevilor și ale angajatorilor; promovarea învățământului dual.

Prin implementarea acestor măsuri de dezvoltare a învățământului liceal agricol românesc, MADR urmărește realizarea obiectivului de întinerire și profesionalizare a forței de muncă din agricultură în concordanță cu progresul realizat în acest sector. Pagina a fost generata in 1.1617 secunde