Info financiar - bancar

Luni, 13 August 2018
622
În perioada ianuarie - iunie 2018, contul curent al balanței de plăți a României a înregistrat un deficit de 3 781 milioane euro, mai mare cu 7,23% comparativ cu perioada ianuarie - iunie 2017.

v v v

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 2.194 milioane euro (comparativ cu 1.695 milioane euro în perioada ianuarie - iunie 2017), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2.258 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 64 milioane euro.

v v v

În perioada ianuarie - iunie 2018, datoria externă totală a crescut cu 1.894 milioane euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 66.902 milioane euro, la 30 iunie 2018 (70,1% din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,5% față de 31 decembrie 2017; datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 30 iunie 2018, nivelul de 28.469 milioane euro (29,9% din totalul datoriei externe), în creștere cu 14,5% față de 31 decembrie 2017. 

Pagina a fost generata in 0.1743 secunde