Europa vrea să scape de invazia deșeurilor din plastic.Dar municipiul Constanța?

Vineri, 19 Ianuarie 2018
Planeta este amenințată de invazia deșeurilor din plastic. În fiecare an, europenii generează 25 de milioane de tone de astfel de deșeuri, din care mai puțin de 30% sunt colectate pentru a fi reciclate. În întreaga lume, plasticul reprezintă 85% din deșeurile de pe plaje. 


Comisia Europeană a dat alarma, lansând prima strategie la nivel continental menită a pune stavilă acestei invazii. În esență, se are în vedere transformarea modului în care produsele din plastic sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate în UE, afirmă inițiatorii. Aceasta va duce la apariția de noi activități, de noi investiții și la înființarea de locuri de muncă. 


Ținta strategiei este ca, până în anul 2030, toate ambalajele din plastic de pe piața UE să poată fi reciclate, să se reducă consumul de articole din plastic de unică folosință, iar utilizarea intenționată a microplasticului să fie limitată.


Noua strategie va contribui la realizarea așa-numitei economii circulare a materialelor. Desigur, punerea ei în practică nu este un lucru deloc simplu. E nevoie de pârghii fiscale și financiare adecvate pentru a stimula investițiile în colectarea, depozitarea și reciclarea deșeurilor din plastic, trebuie adoptate măsuri pentru descurajarea producției de materiale plastice de unică folosință, dar și soluții pentru înlocuirea lor.


Conform strategiei, reciclarea urmează să devină profitabilă pentru întreprinderi. Măsurile adoptate ar urma să genereze economii de aproximativ o sută de euro pe tona de deșeuri colectate.


De asemenea, se are în vedere trecerea la alte tipuri de articole din plastic de unică folosință, limitarea utilizării microplasticului în produse și introducerea unor standarde pentru plasticul biodegradabil și compostabil.


Pentru a pune capăt poluării cu deșeuri a mărilor, vor fi adoptate măsuri care să asigure faptul că deșeurile generate pe nave nu sunt deversate în mare, ci sunt aduse pe uscat și gestionate în mod corespunzător. 


Pentru inovare vor fi alocate 100 de milioane de euro. Vor fi finanțate dezvoltarea de materiale plastice inteligente și mai reciclabile, îmbunătățirea eficienței proceselor de reciclare, precum și depistarea și eliminarea substanțelor periculoase și a contaminanților din plasticul reciclat.


★ ★ ★


România nu duce lipsă nici de centre de colectare a deșeurilor, inclusiv din plastic, nici de unități de reciclare a acestora. La nivelul întregii țări sunt sute de agenți economici activi în acest sector, fapt ce demonstrează că aceste activități sunt profitabile. Administrația centrală îi încurajează acordându-le o bonificație de la fondul de mediu, iar cele locale îi ajută obligând agenții economici să predea deșeurile la centrele de colectare, pe bază de contract.


Cu toate acestea, cantități uriașe de deșeuri plastice sunt abandonate pe străzi, în parcuri, pe câmpii și în munți, în râuri, lacuri și pe malul mării. Alte cantități ajung în ghenele de gunoi menajer, în loc să fie depozitate selectiv, în containere specializate.
 
Nu trebuie să ne ascundem după deget: vina principală este a autorităților locale, căci ele au obligația legală de a gestiona activitatea de salubritate, care include și colectarea selectivă a deșeurilor. 


Comportamentul populației (principalul poluator cu deșeuri din plastic) nu poate fi schimbat, dacă nu vor fi împânzite satele și orașele țării cu containere de colectare selectivă. Mai trebuie adăugate și acțiuni de formare a spiritului civic și sancțiuni pentru contravenienți.


Un oraș precum Constanța are nevoie de un mare număr de astfel de containere. Investiția ar putea fi asigurată chiar de către centrele de colectare a deșeurilor reciclabile. 


Florica Mitu, administratorul firmei M.R.V., propune Primăriei Constanța să implice cât mai multe dintre aceste unități, încredințându-le zone de colectare, în care să își instaleze containerele. În plus ele vor contribui la formarea comportamentului civic, prin intermediul afișajului și al colaborării cu asociațiile de locatari. 


Interlocutoarea ne-a relatat că a realizat un experiment de succes în acest sens. În urma înțelegerii cu asociația de proprietari din care face parte, firma pe care o administrează a instalat containere de colectare selectivă la blocul în care locuiește, inițiativa fiind bine primită de toți locatarii. În plus, M.R.V. colaborează cu câteva școli, realizând campanii de colectare a maculaturii cu elevii, acțiunile având, în primul rând, un rol educativ.


Colectarea deșeurilor reciclabile, inclusiv cele din plastic, ar putea deveni o sursă de venituri pentru asociațiile de locatari. Ce ați spune, stimați cititori, dacă fiecare bloc de locuințe ar avea propriile sale containere și ar valorifica deșeurile strânse, în baza unui contract cu o firmă de colectare?


Opinia mea este că strategia Comisiei Europene nu își va atinge scopul fără implicarea mai mare a autorităților locale, fără schimbarea atitudinii și comportamentului populației.