Datoria publică a României a crescut la peste 40% din PIB

Miercuri, 12 August 2020
96
Datoria publică a ajuns la 40,2% din PIB, în iunie, după ce în luna mai se afla ușor sub, la 39,9%, reiese din datele Ministerului Finanțelor Publice (MFP).


Până la primul prag din legea responsabilității fiscal-bugetare, de 45%, mai este puțin, iar Consiliul fiscal crede că va fi depășit anul acesta.


Ca sumă, datoria guvernamentală este de 430,8 miliarde lei, la jumătatea acestui an, comparativ cu 373,5 miliarde lei în 2019.


Conform calculelor Consiliului Fiscal, este previzionată o creștere accelerată a datoriei publice pe parcursul următorilor 2 ani până la nivelurile de 45,9% din PIB în 2020, respectiv 54,3% din PIB în 2021 (pentru 2021 este inclusă majorarea pensiilor cu 40% si a alocatiilor), fiind depășite pragurile de 45% și 50% prevăzute de Legea responsabilității.


Deficitul bugetar a ajuns la 3,59% din PIB


Veniturile bugetului general consolidat au însumat 119,59 miliarde lei în primele cinci luni ale anului, în scădere cu 3,4% față de nivelul încasat în perioada similară a anului trecut, în timp ce cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 158,43 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 14,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.


Comparativ, deficitul bugetar este de două ori și jumătate mai mare față de aceeași perioadă de anul trecut, când era de 1,4% din PIB.


"Execuția bugetului general consolidat în primele cinci luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 38,84 miliarde lei (3,59% din PIB), din care aproape jumătate este generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilitățile fiscale și cheltuieli excepționale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19", a informat vineri Ministerul de Finanțe, potrivit stirileprotv.ro.


Creșterea deficitul bugetar aferent primelor cinci luni ale anului curent, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată, pe partea venituri, de evoluția nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie-mai, ca urmare a amânării plății unor obligații fiscale de către agenții economici pe perioada stării de urgență și de alertă (11,7 miliarde lei), de creșterea cu 2,26 miliarde lei a restituirilor de TVA, față de nivelul aferent perioadei ian-mai 2019, pentru susținerea lichidității în sectorul privat, precum și de bonificațiile acordate pentru plata la scadență a impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor, în valoare de 0,25 miliarde lei .


Evoluția la nivelul încasărilor
 
 


Încasările din impozitul pe salarii și venit au înregistrat 9,57 miliarde lei în primele cinci luni ale anului curent, consemnând o creștere de 4% (an/an). Evoluția a fost susținută de avansul încasărilor din impozitul pe veniturile din pensii și dividende, de 40,8%, respectiv 23,4% (an/an).


În condițiile unei dinamici pozitive a fondului de salarii din economie, de 7,3% în perioada decembrie 2019-aprilie 2020 (an/an), încasările din impozitul pe salarii au scăzut cu 0,7% în primele cinci luni, ca urmare a prorogării termenului de plată a obligațiilor fiscale.


Contribuțiile de asigurări au înregistrat 44,65 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2020 și prezintă o scădere de 2,1% față de nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut. Dinamica încasărilor din contribuții sociale a fost afectată de modificarea bazei de calcul a CAS și CASS datorată de salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial și de prorogarea termenului de plată a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de la 15 martie 2020 la data de 30 iunie 2020.


Dinamica încasărilor din contribuții sociale a fost afectată și de scutirea de la plata a contribuției asiguratorii în muncă și de prorogarea termenului de plată a obligațiilor fiscale declarate de către contribuabili.


Încasările din impozitul pe profit au însumat 6,90 miliarde lei în primele cinci luni ale anului curent, în scădere cu 12,5% față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Evoluția negativă este explicată de amânarea achitării obligațiilor fiscale de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (OUG nr. 29/2020), precum și de bonificațiile de 5% pentru marii contribuabili, respectiv 10% pentru contribuabilii mici și mijlocii, acordate pentru plata la scadență a impozitului pe profit (OUG 33/2020, bonificații acordate în sumă de 0,22 miliarde lei).


Impactul asupra cheltuielilor bugetare
 


Cheltuielile de personal au însumat 43,99 miliarde lei, în creștere cu 5,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, îndemnizația de hrană, atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât și majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 4,1% din PIB, cu 0,12 puncte procentuale peste nivelul din aceeași perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, în luna mai plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 a fost de 74,2 miliarde lei.


Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 21,10 miliarde lei, în creștere cu 16,2% față de anul precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările față de medie se înregistrează la nivelul administrației locale (15,6%) și la instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (15,7%), majorări determinate în special de plăți suplimentare pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2.


În ceea ce privește asistența socială, cheltuielile au fost de 56,83 miliarde lei în creștere cu 21,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a îndemnizației sociale pentru pensionari garantată cu 10%, majorarea alocațiilor de stat pentru copii începând cu 1 mai 2019, precum și indexarea acestora cu rata inflației din anul 2019, începând cu 1 ianuarie 2020.Articole din aceeaşi secţiune

Pagina a fost generata in 0.2909 secunde