Ce trebuie să faceți pentru anularea obligațiilor fiscale accesorii

Sâmbătă, 09 Noiembrie 2019, 02:07
229
În "Monitorul Oficial al României" nr. 648, a fot publicată OG nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilități fiscale care, la Capitolul II, reglementează anularea obligațiilor accesorii. Pentru a beneficia de o astfel de facilitate fiscală, contribuabilii pot depune o notificare prin care înștiințează organul fiscal cu privire la intenția acestora, iar după îndeplinirea condițiilor, vor depune o cerere de anulare, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019.


Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor principale restante la data de 31.12.2018, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) sunt depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
d) este depusă cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Pot beneficia de anulare și obligațiile accesorii aferente următoarelor obligații bugetare principale:
a) cele stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. 25 din O.G. nr. 6/2019;
b) cele cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, în condițiile art. 26 din O.G. nr. 6/2019;
c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale, în condițiile art. 27 din O.G. nr. 6/2019;
d) cele eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. 31 din O.G. nr. 6/2019;
Principalul avantaj al unei astfel de facilități fiscale îl reprezintă anularea, în totalitate, a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018.


De asemenea, în situația în care notificați organul fiscal cu privire la intenția dumneavoastră de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii, avantajele unei astfel de măsuri sunt următoarele:
a) se amână la plată dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, prin emiterea de către organul fiscal a unei decizii;
b) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligațiile accesorii amânate la plată;
c) nu se sting obligațiile accesorii amânate la plată, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care nu depuneți cerere de anulare a accesoriilor.


În situația în care nu notificați organul fiscal cu privire la intenția dumneavoastră de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii, iar acestea au fost stinse, veți beneficia de restituirea sumelor care au fost achitate în contul acestora. 


Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.2446 secunde