CCINA vine în sprijinul firmelor care trebuie să își declare beneficiarul real

Duminică, 09 Mai 2021, 21:28
301
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Biroul de Informare și Asistență Societăți, vine în sprijinul agenților economici, asigurând serviciul depunerii la ORC Constanța a dosarului privind înregistrarea declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice în Registrul Beneficiarilor Reali.

După cum se știe, în conformitate cu prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, reprezentanții persoanelor juridice sunt obligați să depună, la înmatricularea societății, anual (în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare pentru anul precedent) sau ori de câte ori intervin modificări privind beneficiarii reali (în termen de 15 zile de la data apariției modificărilor), o declarație privind beneficiarul real al acesteia la Oficiul Registrului Comerțului

Conform art. 57 din L129/2019, nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică Oficiului Registrului Comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății. Pagina a fost generata in 0.2448 secunde