Când plătesc asociațiile de proprietari impozit pe profit?

Luni, 24 Iulie 2017
486
În "Monitorul Oficial" nr. 0584 din 21 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 177/2017 de modificare a Codului fiscal. Iată care sunt principalele noutăți:

- se extinde categoria de venituri nesupuse impozitului pe venitul din salarii, pentru abonamentele de sănătate suportate de angajator, în valoare maximă de 400 euro anual. Sunt incluse și alte câteva categorii de venituri neimpozabile;

- se clarifică regimul societăților care au înregistrat la 31 decembrie 2016 venituri în sumă între 100.000 euro și 500.000 euro și sunt cuprinse în sfera impozitului pe activități specifice (bar, restaurant, hotel etc.), conform Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific;

- apare o nouă categorie de plătitori de impozit pe profit, respectiv unele asociații de proprietari. Legea definește că asociațiile de proprietari nu sunt plătitori de impozit pe profit pentru veniturile realizate din exploatarea proprietății comune. De exemplu, o asociație de proprietari strânge bani de la gospodăriile din incintă și plătește serviciile de utilități. Pentru această situație, asociația de proprietari nu are calitate de plătitor de impozit pe profit și nu datorează înregistrarea la autoritatea fiscală. Dacă însă asociația de proprietari are alte activități economice, cum ar fi cumpărarea de acțiuni pe o bursă, înființarea unui magazin prin care comercializează mărfuri, pentru aceste tipuri de venituri, asociația de proprietari are calitate de plătitor de impozit pe profit;

- se reglementează în ce condiții bunurile lipsă din gestiune, degradate și neimputabile sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit;

- se reformulează mai multe articole privind faptul generator de TVA, în special pentru activitățile cu caracter de continuitate, cum ar fi livrările de energie electrică, servicii de telefonie, închiriere, arendă etc.;

- ajustarea TVA în favoarea persoanei impozabile, pentru pierderile din creanțe ca urmare a falimentului clientului sau a insolvenței, se poate face într-un termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea definitivă a instanței;

- se imbunătățește condiția prin care autoritatea fiscală anulează codul de TVA al contribuabilului, din punctul de vedere al "justificării intenției și capacității economice". Această sintagmă se abrogă, iar anularea înregistrării în scopuri de TVA se va face de către autoritatea fiscală, dacă respectiva societate prezintă "risc fiscal ridicat";

- legea cuprinde câteva reformulări importante privind dreptul de a efectua unele activități cu produse accizabile, doar cu condiția deținerii autorizațiilor specifice.

Pagina a fost generata in 0.1897 secunde