5 Situaţii în care ai nevoie de serviciile unui traducător cu experienţă!

Miercuri, 16 Septembrie 2020
150
Atunci când o situaţie impune traducerea unor documente oficiale, este esenţială colaborarea cu o agenţie de traduceri. În general, este vorba despre documente, precum certificate de căsătorie sau certificare de naştere în varianta originală, ori de acte de studii care urmează a fi utilizate în străinătate. Bineînţeles şi alte documente pot face obiectul acestei activităţi.

Potrivit acestor experti, reprezentanţii agenţiilor dedicate sunt o soluţie eficienta în cazul necesităţii unor astfel de servicii, deoarece prestează inclusiv traduceri specializate la cele mai bune preţuri, pentru cei care îşi doresc să stabilească legături cu alte ţări sau care urmează să îşi desfăşoare activitatea la nivel internaţional. Indiferent de situaţie, specialiştii vor efectua o analiză asupra documentelor şi vor traduce textul profesionist, nu doar înlocuind fiecare cuvânt cu varianta sa în limba potrivită.

5 cazuri în care este esenţială colaborarea cu o agenţie specializată de traducere

Deşi situaţiile care necesită lucrul cu profesionişti sunt numeroase, următoarele sunt foarte importante:

  • traducerea unor documente personale: schimbarea de domiciliu în altă ţară, desfăşurarea activităţii profesionale în străinătate sau alte situaţii asemenea necesită traducerea unor documente personale, precum: buletin, certificat de căsătorie, certificat de naştere, documente privind starea civilă. Pentru că traducerile trebuie să fie realizate în termeni legali şi impecabil, traducătorul trebuie să fie autorizat şi să lucreze profesionist;
  • traducere tehnică: de acest tip de traduceri se ocupă doar un specialist care cunoaşte legislaţia din ţară străină, având în vedere faptul că nu se acceptă omiteri sau greşeli. Principalele tipuri de documente care necesită o astfel de traducere sunt cele din domeniile: fizică, aviaţie, informatică, telecomunicaţii, construcţii, optică. Pentru că o traducere incorectă poate aduce cu sine probleme în domeniul profesional, un traducător specializat precum https://www.syncrotranslation.com/ro/traduceri/ nu va face niciun fel de greşeală, livrând calitate;
  • traducerea unor documente medicale: anumite documente necesită traduceri medicale atunci când urmează a fi prezentate unor instituţii din străinătate. Un exemplu de document care are legătură cu acest domeniu şi pentru care este nevoie de traducere specializată este reprezentat de asigurările de sănătate;
  • traducerea unor documente de studii internaţionale: cu scopul înscrierii la studii în străinătate, elevii şi studenţii au nevoie de o serie de documente traduse de o agenţie specializată. Documentele care necesită traducere în acest domeniu sunt următoarele: diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, diploma de masterat, adeverinţe de absolvire. Aceste acte sunt emise de ţară de origine a unei persoane, urmând a fi traduse, legalizate şi transmise la nivel internaţional. Există cazuri în care aceste documente au nevoie şi de acordul Ministerului Educaţiei, care oferă o viză de recunoaştere;
  • traducerea unor acte notariale: actele notariale reprezintă totalitatea documentelor obţinute din partea unui birou notarial, precum: contracte de vânzare-cumpărare, procuri, contracte de închiriere. Acestea din urmă, în cazul în care au legătură cu un schimb, o achiziţie, o vânzare sau altele asemenea, cu persoane fizice sau juridice internaţionale, sunt emise de biroul notarial şi transmise către o agenţie de traducere.
Fiecare angajat al unei agenţii specializate în domeniul traducerilor se ocupă de documente ce fac parte din domeniul său de activitate, astfel încât să nu apară erori de neînţelegere a unui termen sau a unor aspecte ce ţin de lege. Având în vedere că majoritatea documentelor sunt introduse în baza de date oficială a instituţiilor, fiecare cuvânt trebuie tradus de către un angajat familiarizat cu exprimarea şi cu legile în vigoare privind un anumit domeniu.


Articole din aceeaşi secţiune

Pagina a fost generata in 0.1349 secunde