Ziua Naţională a României, sărbătorită la Biblioteca „Ioan N. Roman”

294
În această zi memorabilă, de 1 decembrie, a avut loc unirea tuturor românilor într-un singur stat independent și astfel s-a împlinit dezideratul de veacuri al națiunii române. De fapt, Primul Război Mondial a adus României împlinirea acestuia. Potrivit bibliografului Angela-Anca Dobre de la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”, momentul 1 Decembrie 1918 nu este doar rezultatul participării țării noastre la Primul Război Mondial, ci, mai presus de toate, reprezintă încununarea unui efort secular al națiunii române de afirmare în spațiul geografic al etnogenezei sale.

„România Mare, desăvârșită la 1 Decembrie 1918, cuprindea Ardealul, Basarabia şi Bucovina, adică aproape toate teritoriile locuite de români. Ea a fost rezultatul unui proces îndelungat de evoluție și de manifestare a conștiinței naționale. Din punct de vedere istoric, o conştiinţă naţională românească începe să se manifeste cu mult înainte de secolul al XIX-lea, supranumit «secolul naţiunilor» şi este jalonată de repere, în egală măsură, culturale şi istorice precum: scrierile cronicarilor munteni şi moldoveni culminând cu opera cărturarului domn umanist Dimitrie Cantemir, Şcoala Ardeleană care, prin activitatea corifeilor săi, a «salvat» cultura românească din Transilvania, demersurile boierilor progresişti de la începutul tumultuosului secol al XIX-lea. A urmat Revoluţia de la 1848, care a adus Principatele Române în atenţia Europei, «Mica Unire» (Unirea Moldovei cu Ţara Românească sub unica domnie a lui Alexandru Ioan Cuza), obţinerea Independenţei de stat a României şi, odată cu ea, unirea cu Ţara a leagănului etnogenezei româneşti, Dobrogea, apogeul întregului proces constând în realizarea Statului Naţional Unitar Român în 1918”, a declarat specialistul.

Apoi, în fruntea mişcării naţionale s-au aflat atât oameni politici, cât şi intelectuali, care, prin operele lor, politice, filosofice sau literare au militat pentru consolidarea sentimentului naţional şi mai ales pentru realizarea statului naţional unitar. Din păcate, a fost nevoie ca idealul naţional să se realizeze tot ca urmare a luptei armate, România participând activ la Marele Război în perioada 1916-1918. Ca urmare a evenimentelor din 1918, la 1 Decembrie se realizează visul de veacuri al românilor, Marea Unire. Românii locuiau acum, în mare parte, în teritoriile româneşti şi îşi afirmau plenar identitatea şi cultura naţională în plan european.

În luna decembrie 2021, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” sărbătorește Ziua Națională a României, prin organizarea expoziției cu titlul „România în sărbătoare. 1 Decembrie - Ziua Națională a României”.

Expoziția se află în holul central al instituției și va fi accesibilă pe tot parcursul lunii. Aceasta este organizată de bibliograf dr. Angela-Anca Dobre, din cadrul Biroului Documentare Bibliografică Dobrogeană şi grupează volume din colecțiile bibliotecii, care pun în valoare etapele realizării României Mari, la 1 Decembrie 1918. Pagina a fost generata in 0.2155 secunde