Transport gratuit pentru elevi. În ce condiții vor putea circula fără bilet

Vineri, 29 Mai 2020
598
O veste mare a sosit pentru elevi în aceste zile cu multe îngrijorări și probleme: elevii din toate clasele primare, gimnaziale, de la liceu, de la școala profesională vor putea merge gratuit cu autobuzele, în localități, între localități, dar și cu trenul, metroul sau barca, atunci când se duc la școală. Guvernul a aprobat cadrul legislativ care reglementează procedurile de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că elevii școlarizați în România vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier și naval, transportul rutier județean și naval între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, transportul interjudețean și transportul intern feroviar și cu metroul.

"Fiecare copil al României are dreptul la educație. Unul dintre obiectivele Ministerului Educației și Cercetării este acela de a asigura accesul echitabil și nedistriminatoriu la o educație de calitate a tuturor elevilor din România. Acest lucru presupune, cu necesitate, măsuri rapide și coerente de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar", a declarat ministrul Monica Anisie. Astfel, elevii vor primi, la cerere, abonamentele pe baza cărora vor putea circula fără bilet.

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elevi emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie cu transportul local de tipul legitimație de transport, abonament, card ori alte documente top, cu valabilitate lunară. "Operatorul de transport public are obligativitatea de a menține același tarif pentru elevi pe durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători", precizează ministrul Educației.

O discriminare eliminată

Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul școlii, o cerere, prin care solicită eliberarea unei adeverințe care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea școlară. În baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier sau naval, după caz, eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport, abonament, card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

În ce privește elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat sau autorizat, aceștia vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimații de călătorie și abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, dar numai la clasa a II-a.

"Până la adoptarea Ordonanței de urgență nr. 70 din 2020, reglementarea transportului elevilor genera un cadru discriminatoriu între diferitele categorii de elevi din învățământul preuniversitar, respectiv între elevii orfani, cei cu cerințe educaționale speciale, cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială sau tutelă, elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și majoritatea elevilor", subliniază ministrul Monica Anisie.Pagina a fost generata in 0.2944 secunde