Titularizarea fără concurs, în anul școlar cu stare de urgență, blocată de președintele Iohannis

Joi, 28 Mai 2020
598
Cadrele didactice care au participat de trei ori la examenul național și au avut note peste 7 și vechime de trei ani pe post, dar cu contract pe perioadă determinată, nu se pot titulariza încă fără să susțină un alt concurs. Conform modificărilor făcute de Parlament, profesorii aveau o portiță anul acesta, când a fost declarată stare de urgență.

Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale, miercuri seară, o sesizare de neconstituționalitate asupra noii Legi pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată de Parlament pe 8 mai. Președintele invocă articolele care fac referire la titularizarea pe bază de vechime de minimum trei ani, pe post, dar cu contract pe perioadă nedeterminată, dar și articolul care face referire la starea de urgență.

"Cadrele didactice calificate care au participat și obținut în ultimii 3 ani nota sau media cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar, au definitivarea în învățământ și sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pe acel post/catedră de cel puțin trei ani de zile, devin titulari în sistemul de învățământ preuniversitar, li se modifică durata contractului încheiat cu unitatea de învățământ, în durată nedeterminată, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate.

În anul școlar în care se declară stare de urgență sau de asediu, potrivit Constituției României, cadrele didactice calificate care au participat și obținut în ultimii trei ani nota sau media cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar, au definitivarea în învățământ și sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pe acel post sau acea catedră de cel puțin trei ani de zile, devin titulari în sistemul de învățământ preuniversitar, li se modifică durata contractului încheiat cu unitatea de învățământ, în durată nedeterminată, dacă postul didactic sau catedra este vacantă și are viabilitate", prevede noua lege propusă de parlament."Vechimea nu este un criteriu obiectiv!"


În prezent, pentru cadrele didactice calificate, modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului sau catedrei se poate realiza dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota sau media cel puțin 7, în condițiile legii, și dacă postul este vacant. Această dispoziție nu înseamnă, însă, că un cadru didactic devine, implicit, titular pe post în sistemul de învățământ dacă sau atunci când postul capătă viabilitate.

"Prevederile legale stabilesc exhaustiv modalitățile de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, dobândirea statutului de titular realizându-se în baza unui concurs deschis, la care pot participa toți cei care îndeplinesc condițiile legii. Ca atare, în conformitate cu aceste dispoziții ale Legii nr. 1/2011, instituirea prin legea criticată a criteriului referitor la vechimea în ocuparea aceluiași post, cel puțin trei ani, nu poate reprezenta un criteriu obiectiv și calitativ pentru obținerea titularizării", menționează Klaus Iohannis în sesizare.

Discriminări între profesori

Acesta vorbește și despre crearea unui cadru legislativ confuz, cu reglementări și condiționări diferite pentru obținerea titularizării.

"Se perpetuează o modalitate paralelă de accedere la calitatea de titular în învățământul preuniversitar, contrară derulării în condiții optime a procesului de învățământ în cadrul unui sistem național de învățământ predictibil și funcțional, aspect ce este de natură să conducă la denaturarea regimului juridic al instituției titularizării, astfel cum este aceasta reglementată prin Legea educației și, prin aceasta, să genereze discriminări în interiorul sistemului", este de părere președintele țării.

Acesta consideră că recunoașterea calității de titular în învățământul preuniversitar nu se poate face într-o altă modalitate decât concursul, la care sunt obligate să se supună toate celelalte persoane care vor să acceadă la posturile didactice ca titulari. Pagina a fost generata in 0.3285 secunde