Profesori de la Liceul "Carmen Sylva" se vor școli în UE

Luni, 06 Octombrie 2014, 20:42
309
Singura instituție de învățământ din județul Constanța al cărei proiect a fost aprobat pentru finanțarea, nerambursabilă, a unui proiect este Liceul Teoretic "Carmen Sylva" din Eforie Sud, unde vor ajunge 12.350 euro, din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Edu-cației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), prin programul Erasmus +. 


Acest program aparține Uniunii Europene în domeniul educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020, care permite dezvoltarea profesională a per-sonalului didactic și nedidactic din în-vățământul preuniversitar, prin participarea la activități de formare ce au loc în altă țară decât cea de origine. Proiectul depus de Liceul Teoretic "Carmen Sylva", la inițiativa prof. Florin Șerbu, este intitulat "Științele și tehnologia în Societatea Cunoașterii". Pornind de la analiza interesului elevilor din această școală pentru științe și tehnologii și de la constatarea că elevii nu sunt motivați să aleagă profesii din acest domeniu, proiectul are ca obiective specifice îm-bunătățirea activității la clasă prin diverse metode. Pentru realizarea obiectivelor, șase cadre didactice din liceu, profesori de matematică și științe, vor participa la cursuri de formare în Uniunea Europeană. Cadrele didactice vor participa la trei cursuri: Digital Extra - care promovează învățarea electronică; Tap-Swipe-Pinch - susține învățarea folosind dispozitive mobile, și Online Labs for Inquiry Minds, care își propune să prezinte modalități de utilizare a TIC în învățarea științelor. "În urma derulării proiectului, se dorește un impact pozitiv semnificativ pentru cadrele didactice, pentru elevi și pentru instituție. Un deziderat pe termen lung este ca interesul față de matematică, științe și tehnologii să crească și ca tot mai mulți elevi din clasele terminale să aleagă facultăți științifice și tehnice", afirmă prof. Florin Șerbu. 


Pagina a fost generata in 0.3469 secunde