Muzeul de Artă Populară Constanța, acreditat pentru servicii publice de calitate

Luni, 13 Ianuarie 2020
203
Iubitorii de tradiții au garanția că vor avea acces la colecții care valorifică patrimoniul muzeal și că vor beneficia de experiența personalului de specialitate în momentul în care vizitează instituția de cultură.


Muzeul de Artă Populară Constanța a fost acreditat prin ordinul Ministerului Culturii. Acreditarea se realizează periodic și reprezintă un indicator de performanță al instituțiilor muzeale. 


În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2057/2007, pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și colecțiilor publice, documentația de acreditare a Muzeului de Artă Populară Constanța, a fost analizată de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor în ședința din 26 noiembrie 2019. Documentația a fost însoțită de nota de constatare privind îndeplinirea condițiilor și criteriilor de acreditare întocmită de Direcția Județeană pentru Cultură Constanța și referatul de oportunitate întocmit de Direcția Patrimoniului Cultural.


Dosarul de acreditare a inclus documente relevante pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare: rapoartele de activitate, centralizate pe ultimii 3 ani, planul de restaurare a bunurilor culturale pentru următorii 2 ani, înscrisuri care atestă calificarea  personalului de specialitate în raport cu funcția ocupată, planificarea strategică pe termen mediu activității muzeului sau a colecției publice.


Pagina a fost generata in 0.1819 secunde