Mărturii documentare privind școala primară armeană din Constanța

484
Urmare a demersurilor membrilor comunității armene din Constanța, Primăria, avea să doneze acesteia un teren, pe strada Școalei nr.1, redenumită I.C. Brătianu nr. 1, astăzi strada Callatis nr. 1, în vederea construirii unei școli, respectiv unei biserici. Potrivit cărții funciare întocmită la data de 7 octombrie 1940, actul de donație a fost autentificat la data de 3 noiembrie 1883 și apoi transcris la grefa Tribunalului Constanța, în data de 4 februarie 1884. În același document se mai precizează că Școala armeană avea la parter cinci camere și un coridor, iar la etaj, două camere și două săli, din care una pentru festivități. 


La data de 9 februarie 1905, revizorul școlar Paul Pașa inspectând Școala primară armeană din Constanța, constata următoarele:


"Școala e mixtă (băieți și fete) și funcționează cu 4 clase separate având următorul contingent: cl. I 52 elevi; cl. II 18 elevi; cl. III 7 elevi și cl. IV 12 elevi. În total se află în toate clasele 89 elevi și eleve. Nu mi s-au putut da lămuriri exacte de către directorul școalei câți sunt supuși români, declarându-mi că vor fi prezentați toți la examen. Limba română e predată de D.D.G. Teodorescu care e și directorul școalei de studii și D-na Sofia Agopian. Ambii au autorisațiunile cuvenite pentru a preda. D.D. Teodorescu are următoarele ore de L. română pe săptămână: la cl. I 14 ore, II 2 ore, III 2 și la cl. IV 3 ore pe săptămână. D-na Sofia Agopian are 9 ore pe săptămână la cl. II, 8 ore la cl. III și 10 ore la cl. IV. Am asistat și chestionat pe elevii din cl. III condusă de D-na institutoare S. Agopian. D-sa a făcut un examen resumativ din memorisare (Sfârșitul iernii), Religie (Învierea Domnului Isus), Citire (Cei doi frați) și Aritmetica ( Împărțirea num. zecimale). În general la memorisare și Religie, elevii i-am găsit stăpâni pe materie, reproducând aproape toți în mod curgător. La citire asemenea citesc corect observând punctuațiunea, accentuarea și intonarea. Greșalele de limbă observate și corectate. Întrebările metodic distribuite, dându-și destulă silință D-na institutoare pentru realisarea unui progres. La Aritmetică însă am găsit elevi înapoiați, iar judecata slabă. Pentru acest obiect e prevăzut numai o oră pe săptămână, cu totul insuficient pentru tratarea și priceperea temeinică a materiei din program. E absolută nevoie să se mai prevadă încă cel puțin 2 ore pe săptămână pentru Matematică. Materia de presență e în regulă. Notele sunt trecute atât în catalog cât și în matricolă. Arhiva se păstrează în saltarul mesei, neavând școala nici un dulap. Cancelaria în present e instalată într-o odae de dormit. Localul de școală lasă mult de dorit în privința curățeniei.
(L.S.) Revizor școlar (ss) Paul Pașa
Presenta Copie fiind conformă cu originalul) se certifică
Director,
D.Gh. Teodorescu"
După cum precizam mai înainte, Primăria Constanța donase Comunității armene un teren pe care avau să se construiască o biserică și o școală. În anul 1942, biserica este distrusă de un incendiu, slujbele religioase fiind săvârșite din acel an în sala de festivități a școlii. În anul 1990 acestui imobil i s-a adăugat o clopotniță și, ca urmare a eforturilor părintelui protoereu Avedis Mandalian, în ultimii ani, întreaga clădire a fost renovată și amenajată drept biserică a Comunității armene din Constanța.
(Virgil Coman -Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, Colecția de xerografii, dosar 19/1905, f. 1-2). 


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2149 secunde