Iată în ce condiții se va deconta naveta cadrelor didactice

Miercuri, 15 Iulie 2015
376
Ieri, Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, normele metodologice privind decontarea cheltuielilor cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat pentru naveta la și de la locul de muncă.

Cadrele didactice au obligația să prezinte lunar instituției de învățământ în care își desfășoară activitatea documentele justificative pentru decont însoțite de cererea tipizată pentru decontarea lunară a navetei. Decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă se face integral, în luna următoare depunerii documentelor justificative, în condițiile stipulate de metodologie.

Consiliul de administrație al unității de învățământ analizează și verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanților și fundamentează necesarul lunar de finanțare, individual și pentru toate cadrele didactice din unitatea de învățământ. Directorul unității de învățământ transmite necesarul de finanțat, sub formă de solicitare, primarului, respectiv președintelui consiliului județean, după caz, în termen de cinci zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea, în vederea deschiderii de credite pentru efectuarea plăților.

Potrivit prevederilor art. 37 de OUG 37/2014, finanțarea acestor cheltuieli se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale.

În prezent, un număr de aproximativ 65.000 de cadre didactice, din rândul personalului didactic de predare si personalului didactic auxiliar, efectuează zilnic naveta între localitatea de reședință și localitatea în care își desfășoară activitatea. Cea mai mare pondere din rândul cadrelor didactice ce efectuează zilnic naveta se înregistrează la unitățile de învățământ din mediul rural. 

Pagina a fost generata in 0.2084 secunde