A început școlarizarea învățătoarelor. Cadrele didactice, formate pentru a lucra cu noile programe școlare

Luni, 27 Mai 2019
387
Primele 300 de cadre didactice din învățământul primar, incluse în proiectul CRED al Ministerului Educației Naționale, au început cursurile de formare. Învățătoarele vor fi astfel familiarizate și ajutate să deprindă noile programe școlare și noile metode de predare ce urmează a fi introduse în unitățile de învățământ.


Cursurile se derulează în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" (CRED), derulat de Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de patru ani. În același timp, continuă selecția națională a formatorilor de cadre didactice atât pentru învățământul primar, cât și pentru cel gimnazial.


Astfel, prin intermediul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" (CRED), a început formarea cadrelor didactice care constituie unul dintre grupurile-țintă ale proiectului, respectiv 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial. Aceștia urmează să fie instruiți în implementarea noilor abordări curriculare din învățământul primar. Activitățile de formare se vor desfășura, timp de 120 de ore, în sistem blended-learning, în timpul săptămânii, atât față în față, cât și online. Cursanții beneficiază de 30 de credite profesionale transferabile.


Programul de formare continuă - "Formare nivel II - învățământ primar", acreditat prin ordin al ministrului Educației Naționale, este structurat în trei module. Primul modul vizează un nou curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial - conceptualizări necesare, iar cel de-al doilea modul vizează aplicarea noului Curriculum național pentru învățământul primar - disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialității. De asemenea, cel de-al treilea modul se referă la aspecte transversale în abordarea și implementarea curriculumului național. Acesta include trei pachete tematice. Fiecare cursant optează pentru un singur pachet tematic. Cadrele didactice pot alege să se familiarizeze în domeniul consilierii și dezvoltării personale, având la bază rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive. Cel de-al doilea pachet tematic are în vedere resursele educaționale deschise (RED) și platforme online pentru învățare, iar cel de-al treilea se adresează cadrelor didactice care vizează managementul de curriculum la nivelul școlii și al clasei.


Apel de selecție pentru formatori de cadre didactice
De asemenea, în a doua jumătate a lunii mai, a fost lansat, la nivel național, un apel de selecție pentru formatori de cadre didactice atât pentru nivelul primar, cât și pentru cel gimnazial. Așadar, profesioniștii din învățământul preuniversitar/universitar din România pot deveni formatori în cadrul proiectului CRED și, astfel, pot contribui la creșterea calității sistemului educațional autohton.
Practic, proiectul CRED presupune, pe lângă cursurile propriu-zise și asumarea de către profesori a unor roluri complementare celor de la clasă, cum ar fi consiliere, mediere socială, facilitarea învățării non-formale și informale. Cu alte cuvinte, aceștia nu vor mai trebui să se rezume doar la predarea lecției, notare, teze și încheierea mediei.
În total, 55.000 de profesori din toată țara vor fi "școliți" și vor primi o subvenție de 600 de lei și șansa de a participa la unul din cele 150 de premii puse la bătaie de Ministerul Educației Naționale.


Pagina a fost generata in 0.2367 secunde