Ultimele zile pentru plata taxei de promovare a turismului

de Andreea PERHAIȚĂ Vineri, 28 Iunie 2019 134
Operatorii economici și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele juridice care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a achita taxa de dezvoltare și promovare a turismului. Termenul limită de plată, respectiv cel pentru depunerea declarației anuale de impunere a acesteia este 1 iulie. 


„În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv, al statutului sau autorizației de funcționare, după caz. Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine calculul de majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, explică reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța. 


Potrivit acestuia, constituie contravenții depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei și se sancționează cu amendă de la 283 lei la 706 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.132 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.


Taguri

Alte ştiri din sectiunea Social

Ultima oră

Titlurile zilei