Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu în perioada stării de urgență

de Mirabela ȘERBĂNESCU Joi, 09 Aprilie 2020 204
În perioada stării de urgență, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID 19 și a complicațiilor acestora sunt acordate tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de opt consultații/oră.„Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultații, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică. Totodată, medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere - și pentru medicamentele care erau prescrise de către medicii specialiști. Pentru pacienții cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripție medicală, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale inițiale”, au precizat angajații CJAS.


În același timp, pentru emiterea prescripției medicale se pot acorda consultații la distanță în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private. În ceea ce îi privește pe medicii din spital, aceștia pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieșire din spital, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.


Un alt aspect important ce trebuie reținut, se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, a recomandării medicale pentru dispozitive medicale și a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigației PET-CT.


Taguri

Alte ştiri din sectiunea Social

Ultima oră

Titlurile zilei