Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Politică

UPDATE. A început Ședința Consiliului Local Constanța. Ce proiecte au trecut de vot

Ştire online publicată Joi, 28 Martie 2019
de Carmen MOCANU
Click pe imagine pentru a parcurge galeria

UPDATE 1 - A început ședința de Consiliu Local. Au fost retrase de pe ordinea de zi proiectele 36, 37, 38, 39 , 40 si 41. La ședință sunt prezente fetele Elenei Buhaiev, Roxana și Andreea, pentru a primi titlul de cetățean de onoare al municipiului Constanșa, titlu acordat post mortem. De asemenea, se acordă același titlu fostei gimnaste Daniela Sofronie. Au mai primit titlul Gheorghe Stanciu și plt.adj. Iulian Ioan Căpățână.

UPDATE 2 - Au fost validați în functiile de consilieri locali, din partea PNL, Florin Tudor Gavrilă și Marius Tulică. Cei doi îi înlocuiesc în funcții pe foștii liberali care și-au pierdut mandatele, Romeo Rezeanu și Horia Marius Căliminte.

UPDATE 3 - Proiectele 5, 6 și 7, ce vizează o regândire a traficului pietonal, piste pentru bicicliști, plantare de arbori, benzi speciale pentru circulația autobuzelor, au trecut de vot.

UPDATE 4 - S-a aprobat și proiectul 8 cu documentația de avizare a lucrărilor de reabilitare la Sc. nr. 14 Palazu Mare, Constanța.

UPDATE 5S-a aprobat și proiectul 8 cu documentația de avizare a lucrărilor de reabilitare la Sc. nr. 14 Palazu Mare, Constanta. Punctul 13 retras de pe ordinea de zi la solicitarea PNL.

UPDATE 6 - S-A APROBAT! Centru pentru persoanele fără adăpost, la Constanța

UPDATE 7- Terenul pe care se află restaurantul Sirena din Mamaia, pus la vânzare către proprietar! 

UPDATE 8 - Proiectul cu PUD de la nr 42 nu a trecut la vot.

***

Edilul Constanței Decebal Făgădău i-a convocat pe aleșii locali la ședința ordinară a lunii martie. Întâlnirea va avea loc, astăzi, 28 martie, de la ora 12.00, în Aula „Gavrilă Rican” a Universității Maritime Constanța.
Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de interes local.

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2019;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 20.03.2019;

3. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor;
inițiator: primar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Tulică Marius;
inițiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bulevardul 1 Mai - șoseaua Mangaliei” – faza DALI;
inițiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” – faza DALI;
inițiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia” – faza DALI;
inițiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 14 Palazu Mare, Constanța”;
inițiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța la programul „WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale, în Municipiul Constanța”;
inițiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța în calitate de partener în proiectul „ALT/BAU Transfer Networks, Alternative Building Activation Units” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul programului Operațional Urbact III 2014-2020;
inițiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski” – etapa DALI;
inițiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării „Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia” în subordinea Direcției generale de asistență socială – Direcția sprijin comunitar, în cadrul căruia vor funcționa două servicii adresate persoanelor fără adăpost: „Adăpost de noapte” și „Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială”;
inițiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanța pentru anul 2019;
inițiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului SC ECOSAL SRL Constanța pentru îndeplinirea unor proceduri de înregistrare documente la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Banca Transilvania;
inițiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” reprezentantului municipiului Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
inițiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică, asistență și reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 262/2017 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 37114/22.02.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, aferent restaurant Sirena, în suprafață de 1657 mp, în vederea vânzării directe către SC Salvator SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aferent activului „Bufet Felix”, în suprafață de 854 mp, către SC Marina & Santis SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd.Tomis nr. 1, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 29005/25.02.2002 încheiat între municipiul Constanța și SC 2x2 Camen Comerț SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 52504/14.03.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 248/19.03.2004, rectificat și sub nr. 249/19.03.2004, rectificat;
inițiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri mobile în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea RATC Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
inițiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, poligon 3, poligon 4, lot 1/3, în vederea înscrierii în cartea funciară;
inițiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;
inițiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dana Ștefan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
inițiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Oprea Dorel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004
inițiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 756 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bloc FZ12, scările C și D, în favoarea societății Stejarul SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 733 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bloc FZ12, scările E și F, în favoarea societății Stejarul SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1.253 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Restaurant Vatra, în favoarea societății Agro Sofil SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 72,12 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Heracleea nr. 7-9, lot 1, în favoarea societății Livani Prod SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 115 mp situat în municipiul Constanța, str. Suceava nr. 5, în favoarea doamnei Ciolacu Dumitroula-Simona;
inițiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 501 mp situat în municipiul Constanța, str. Interioară 3 nr. 1, în favoarea doamnei Caluda Elena;
inițiator: primar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+5-8E - hotel-apartament, stațiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+8E - hotel-apartament, stațiunea Mamaia, zona hotel Caraiman, investitor Bucureanu Anca;
inițiator: primar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată și incinta SC Carmeco SA, inițiator SC Ever Green Recycling SRL;
inițiator: primar Decebal Făgădău

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian;
inițiator: primar Decebal Făgădău

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managerului Spitalului de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și soluționare a contestațiilor.
inițiator: primar Decebal Făgădău

PUBLICITATE
Citeşte şi
Guvernul se reunește în ședință joi, la 13.00. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâri, una dintre ele privind exproprierea de terenuri agricole pentru conducta ...
În urmă cu puțin timp, a început ședința de Consiliu Local. Consilierii locali au votat proiectul privind aprobarea registrului spațiilor verzi parțial. Pe baza acestui registru ...
Edilul Constanței Decebal Făgădău i-a convocat pe aleșii locali la ședința ordinară a lunii martie. Întâlnirea are loc în aceste momente, în Aula ...
Alte ştiri din sectiunea Politică
Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, sâmbătă, că vor avea loc reduceri de personal la ministere și instituții publice, care să înceapă chiar să servească cetățeanul.„Vreau ...
Membrii PLUS se pregătesc să își realeagă președintele. Dacian Cioloș este singurul candidat pentru această funcție.La Romexpo S-au întrunit peste 1.500 de ...
Reprezentanții USR Constanța au organizat, vineri, o conferință de presă în cadrul căreia au fost abordate teme ce au vizat Comitetul Politic USR, Legea ...
Începând cu data de 12 decembrie și până pe 15 decembrie, parcarea supraetajată din zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța se va închide deoarece ...
Moscheea Carol I, punct de referință în istoria Constanței, este într-o stare avansată de degradare și are nevoie urgentă de reabilitare. Acesta este motivul pentru ...
În aceste momente, la sediul USR Constanța are loc o conferință de presă. La eveniment participă Remus Negoi - președinte al filialei județene USR Constanța, Stelian Ion - ...
Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) organizează o masă rotundă cu tema „Drepturile femeii“, sâmbătă, 7 decembrie, ora 12.00, la cafeneaua „Jade ...
Secretarul general al PSD, senatorul Paul Stănescu, a declarat, ieri, că viitorul congres al partidului va fi unul fără festivisme, simplu și transparent, iar până atunci, vor ...
Primăria și Consiliul Local Cumpăna organizează, în perioada 6 decembrie 2019 - 7 ianuarie 2020, prima ediție a Orășelului Copiilor, care se va desfășura pe ...
Reprezentanții administrației publice locale din Constanța au anunțat, ieri, că la adăpostul pentru animale fără stăpân au început pregătirile pentru iarnă ...
Președintele Klaus Iohannis a făcut o declarație de presă, la Palatul Cotroceni, pe tema participării la summit-ul NATO de la Londra, care a avut loc săptămâna ...
Ludovic Orban a declarat joi că există riscul ca Agenția Națională de Integritate (ANI) să rămână fără conducere, întrucât mandatul președintelui instituției expiră în această ...
Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, îi transmite președintelui Iohannis că nu este necesară o altă lege a pensiilor, în condițiile în care actuala legislație ...
Ambasada Republicii Kazahstan în România, în parteneriat cu KMG International, prezintă Zilele Filmului Kazah, eveniment aflat la cea de-a cincea ediție. Două filme de artă ...
Guvernul PNL nu își asumă răspunderea pe Legea bugetului de stat pentru 2020, a anunțat premierul Ludovic Orban.Premierrul a adăugat că se lucrează la acest proiect pe ...
Reprezentanții administrației publice locale din Constanța au anunțat că lucrările la parcarea ce va fi realizată pe strada Arcului sunt pe ultima sută de ...
Reprezentanții Primăriei Năvodari au anunțat, ieri, că drumul către Corbu și Platforma Industrială Midia-Năvodari a intrat în reabilitare. Astfel, în momentul de ...
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal și-a manifestat susținerea pentru angajarea răspunderii Executivului pe două teme importante, asumate ...
Copii, părinți și bunici, începând de mâine, 6 decembrie, până pe 12 ianuarie, sunteți așteptați, zi de zi, în Parcul Tăbăcărie, pentru a vă destinde la Festivalul Iernii 2019 ...
miercuri, 4 decembrie Doi deputați au trecut la PNL!
Deputatul PSD Elena Hărătău și-a anunțat, miercuri, trecerea la PNL.Elena Hărătău a transmis conducerii forului legislativ că, începând cu data de 2 decembrie, și-a încetat ...
Social Politică Eveniment
Sport Cultură-Educație Actual
Economie Fun Arhiva