Spațiile verzi din Mamaia, scoase la vânzare, salvate de la „defrișare“

de Carmen MOCANU Vineri, 29 Mai 2020 738
Mai multe proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Constanța au picat la vot după ce consilierii liberali au votat împotrivă.De altfel, înainte de ședință deputatul USR Stelian Ion a venit în fața Palatului Administrativ și a tras un semnal de alarmă pe acest subiect, în sensul că a făcut apel la consilieri să nu aprobe vânzarea terenurilor cu spații verzi din Constanța. Mai mult, Adriana Arghirescu, liderul grupului PNL din cadrul Consiliului Local Municipal Constanța a declarat pentru „Cuget Liber“ că liberalii vor vota împotriva mai multor proiecte aflate pe ordinea de zi.În acest context, Adriana Arghirescu a făcut referire la rectificarea bugetară, la vânzarea anumitor terenuri dar și la proiectele ce vizează aprobarea supraetajării anumitor construcții din stațiunea Mamaia. În concluzie, au picat la vot proiectele  31, 32, 33, 42, 44, 45 și 46. Mai multe detalii pe acest subiect aflați în ziarul de mâine.Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 52. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 29.04.2020;3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2020;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 55. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 56. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS SA;

inițiator: primar Decebal Făgădău

    - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu”;

inițiator: primar Decebal Făgădău

    - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 49. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor  indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II”;

inițiator: primar Decebal Făgădău

    - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 210. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II” și a cheltuielilor aferente;

inițiator: primar Decebal Făgădău

    - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 211. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 412. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații cu destinația de locuință;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 513. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

    - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 514. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de  Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2019;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 515. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului general al SC Confort Urban SRL să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 516. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Chiliei nr. 22, lot 2, investitor Ciocîrlău Dragoș;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 217. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu rezidențial, Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, investitor Costea Gicu;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 218. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Radu Calomfirescu nr. 27, investitor Mela Panait;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 219. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Dimitrie Cuclin nr. 5, investitor Mototolea Dragoș Ionuț;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 220. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 164/2017;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 221. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 112/2015;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 222. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, strada proiectată A și limite cadastrale, inițiator SC Seaside Invest SRL;   

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință unifamilială, str. Dimitrie Cuclin nr. 7, investitor Ciumacenco Vasile;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 224. Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor de studiu aferente avizelor de oportunitate în stațiunea Mamaia;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 225. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 37/2020;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - aviz Comisia de specialitate nr. 226. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 527. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin  domeniului privat al municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 528. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 360,00 mp situat în municipiul Constanța, str. B. P. Hașdeu nr. 71, Lot 1/1, în favoarea numitului Goșu Stila;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 529. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 28/2020 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7/2020 privind aprobarea  nomenclatorului stradal al municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

  

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, actualizat, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 8 (Careu C2, Lot 33);

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 532. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Teatrul de vară - Complex Cleopatra;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 533. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aferent Grup sanitar Bufet Internațional;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 534. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 361C (zona Hotel Condor, activ „Centru Deratizare Tic-Tac”);

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 535. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 436A (zona Hotel Mamaia-Iaki);

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 536. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa nr. 7 și terasa nr. 8;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, Restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 538. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Traian nr. 27, în suprafață de 75 mp;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 539. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Libertății nr. 21, în suprafață de 33 mp, către Brânzei Bogdan și Brânzei Mari-Luana;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 540. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Perla-Select, în suprafață de 34 mp;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 541. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 34, în suprafață de 28 mp;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 542. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu FN, în suprafață de 565 mp; 

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 543. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 544. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Tomis, în suprafață de 1323 mp;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 545. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Prestige, în suprafață de 75 mp;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 546. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, în suprafață de 814 mp, sub condiția menținerii funcțiunii urbanistice de spațiu verde amenajat;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 

47. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformarea  în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS SA”;

inițiator: primar Decebal Făgădău

    - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 548. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 549. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola SRL Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 550. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 551. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța.

inițiator: primar Decebal Făgădău

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Taguri

Alte ştiri din sectiunea Politică

Ultima oră

Titlurile zilei