Potrivit înscrisurilor din registrul comerțului Statul român nu a dobândit calitatea de acționar majoritar la DMHI

de Ion TIȚA-CĂLIN Marţi, 06 Noiembrie 2018 856
Asocierea dintre statul român și grupul olandez Damen ridică, în continuare, numeroase semne de întrebare. Pe data de 21 iunie 2018, printr-un comunicat de presă, Ministerul Economiei anunța următoarele:

„Comisia de negociere alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Economiei și ai Șantierului Naval 2 Mai SA (SN 2 Mai) a finalizat negocierile pentru contractul de asociere cu Damen Shipyards Group, urmând ca adunarea generală extraordinară a acționarilor a SN 2 Mai să aprobe termenii și condițiile asocierii cu partenerii olandezi de la Damen. În cursul acestei săptămâni, Ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă, a semnat raportul final de negociere dintre partea română și reprezentanții companiei olandeze Damen referitor la contractul de transfer de acțiuni și vânzare de creanțe și la contractul de asociere care reglementează condițiile în care se va organiza și va funcționa Șantierul DMHI Mangalia (care urmează să-și schimbe denumirea după implementarea documentelor tranzacției)”.

La numai o zi, pe data de 22 iunie 2018, un comunicat al SN 2 Mai (în care statul român deține controlul) anunța că adunarea generală a acționarilor săi a aprobat asocierea cu B.V. Holding Maatschappij Damen, „în limitele aprobării date prin memorandumul din data de 21 iunie 2018”.

Iată o primă neconcordanță: în timp ce în comunicatul Ministerului Economiei se vorbește despre un raport de negociere, în cel al SN 2 Mai se vorbește de un memorandum. Unde e adevărul?

Care sunt prevederile și clauzele documentului semnat de ministrul Economiei? Nu cunoaștem, întrucât raportul de asociere sau memorandumul, cum vreți să-i spuneți, nu a fost dat publicității, deși este de interes public. Nu putem decât să bănuim că unele dintre condițiile incluse în el sunt aceleași cu cele aprobate de acționarii SN 2 Mai, în cadrul adunării generale extraordinare din data de 2 aprilie 2018, respectiv:

„1. Damen va achiziționa pachetul de 51% din acțiunile societății mixte (respectiv Daewoo - Mangalia Heavy Industries – n.n.);

2. Imediat, Damen va cesiona către SN 2 Mai un pachet de acțiuni reprezentând 2% din capitalul societății mixte. Se urmărește ca, prin aceasta, structura de acționariat a societății mixte să devină: 51% SN 2 Mai, 49% Damen. Cesiunea se va face gratuit și nu va fi condiționată în alt mod. Acțiunile prevăzute la punctele 1 și 2 se consideră a avea loc simultan;

3. Creanța DSME (acționarul majoritar sud-coreean – n.n.) față de DMHI, în valoare estimată de aproximativ 800 milioane dolari, este cesionată către Damen în contravaloarea sumei de 10.000 dolari, potrivit negocierilor purtate între Damen și DSME;

4. După cesiunea prevăzută la punctul 3, la solicitarea SN 2 Mai, Damen se obligă să cesioneze SN 2 Mai, un procent de 51% din valoarea creanței (reprezentând aproximativ 423 milioane dolari) în schimbul sumei de 5.100 dolari;

5. Ulterior cesiunii operate conform punctelor 3 și 4, fiecare din părți va proceda la conversia în acțiuni a creanței sale”.

La vremea respectivă, aceste prevederi au stârnit numeroase comentarii și suspiciuni, căci unde s-a mai pomenit, în capitalism, ca o companie străină să facă pomeni unui stat, așa pe nepusă masă. Ministerul Economiei nu s-a obosit să înlăture bănuiala că cesionarea pe gratis a pachetului de 2% din capitalul social al DMHI are, de fapt, un preț ascuns.

Să mergem, mai departe, pe firul evenimentelor. Pe data de 23 iulie 2018, Damen Shipyards Group informa opinia publică, printr-un comunicat de presă, că tranzacția cu coreenii de la DSME a fost finalizată cu succes și că a fost preluat controlul operațional asupra șantierului DMHI, care va fi redenumit Damen Shipyards Mangalia.

Iată încă un semn de întrebare. Este corect, oare, ca o companie în care statul român devine acționar majoritar să poarte numele lui Damen, iar denumirea să fie în engleză?

Dar cel mai neobișnuit este faptul că această tranzacție s-a negociat și finalizat în paralel cu derularea procedurii de atribuire a contractului pentru proiectul de investiții „corveta multifuncțională”, unul dintre competitori fiind chiar compania Damen. Astfel că statul român are, în prezent, un dublu rol: este atât organizator al competiției, cât și competitor, dat fiind asocierea sa cu firma Damen, în cadrul companiei DMHI.

Semnele de întrebare și suspiciunile s-au înmulțit în urma precizărilor primite de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Prin adresa nr. 104509 din 30 octombrie 2018, acesta ne informează că: „La data de 30.10.2018, în urma verificărilor în registrul comerțului computerizat Constanța, în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, nu s-a identificat nicio firmă cu denumirea Damen Shipyards Mangalia”.

Iar prin adresa nr. 104503 din 30 octombrie 2018, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța ne informează că societatea comercială Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA este „în funcțiune”, ultima înregistrare efectuată de aceasta în registrul comerțului fiind făcută la 1 august 2018. Conform datelor din registrul comerțului, capitalul social subscris și vărsat al DMHI este de 30.614.832 lei echivalent. Din totalul de 1.039.200 acțiuni ale companiei, cu valoarea unitară de 24.46 lei, o cotă de 48,9992301771% este deținută de SN 2 Mai SA, iar firma olandeză B.V. Holding Maatschappij Damen deține 51,0007698229%.

Deci, stimați cititori, în registrul comerțului, nu statul român (prin SN 2 Mai), ci Damen figurează în calitate de acționar majoritar la societatea mixtă, iar denumirea acesteia este, în continuare, Daewoo-Mangalia Heavy Industries.

Or, potrivit hotărârii acționariatului SN 2 Mai, simultan cu achiziționarea pachetului de 51% din acțiunile societății mixte, Damen trebuia să cesioneze, către SN 2 Mai, un pachet de acțiuni reprezentând 2% din capitalul societății mixte, astfel încât aceasta să devină acționar majoritar, în numele statului român. Iar acest lucru ar fi trebuit să se reflecte atât în registrul comerțului, cât și în comunicatele companiei SN 2 Mai, adresate investitorilor de pe piața de capital.

Stimați cititori, Ministerul Economiei și SN 2 Mai au obligația să informeze opinia publică și investitorii dacă statul român a devenit sau nu acționar majoritar la compania mixtă din Mangalia, până la această oră, și dacă cesiunea creanțelor s-a efectuat. În caz că nu s-au întâmplat aceste lucruri, trebuie să precizeze din ce motiv și dacă finalizarea tranzacției este condiționată sau nu de rezultatele procedurii de atribuire a contractului pentru proiectul de investiții „corveta multifuncțională”.

Taguri

Alte ştiri din sectiunea Economie

acum 10 minute

Ultima oră

Titlurile zilei