Producem mai puține resurse energetice și importăm mai mult

de Ion TIȚA-CĂLIN Luni, 04 Noiembrie 2019 152
Resursele de energie totale ale României au rămas în 2018 la nivelul celor din anul 2017. În schimb, producția de energie primară a scăzut cu 1,7%, importurile de resurse energetice au crescut cu 4,2%, consumul intern brut de energie a crescut cu 0,4%, iar consumul final energetic a înregistrat o creștere de 1,5%.


Resursele de energie totale disponibile în anul 2018 au cumulat 43,2 milioane tone echivalent petrol (tep), scăderea producției de energie primară (-1,7%) fiind compensată de creșterea importurilor de resurse energetice (+4,2%).


Dintre resursele de energie primară, variații mai semnificative au înregistrat resursele de cărbune, care au scăzut cu 455 mii tep (-8,5%). Resursele de țiței și energie electrică au crescut cu 269 mii tep, respectiv 147 mii tep. 


Producția de energie primară în anul 2018, de 24.979 mii tep, a scăzut cu 438 mii tep față de anul 2017, din cauza scăderii producțiilor de cărbuni, țiței și gaze naturale utilizabile, dar a continuat să-și păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 57,8% din acestea.


Producția de energie electrică din resurse regenerabile (hidro, eoliană și solar fotovoltaică) a înregistrat o creștere de 8,6% (+178 mii tep) față de anul precedent.


Importul de produse energetice a crescut cu 4,2% față de anul trecut, în principal din cauza creșterii importului de țiței (+511 mii tep), gaze naturale utilizabile (+258 mii tep) și produse petroliere din import (+11 mii tep). Importurile de cărbune (inclusiv cocs) au scăzut cu 78 mii tep. 


Consumul final energetic în anul 2018 a crescut cu 342 mii tep (+1,5%) față de anul 2017. Consumul final energetic din industrie (inclusiv construcții) a crescut cu 212 mii tep (+3,3%), în principal datorită ramurilor industriale mari consumatoare de resurse energetice, precum industria produselor chimice și farmaceutice, produse din cauciuc și mase plastice (+87 mii tep) și industria construcțiilor metalice, mașinilor și echipamentelor (+101 mii tep), ale căror consumuri energetice, cumulate, reprezintă 32,3% din consumul final din industrie (inclusiv construcții). În metalurgie, consumul final energetic a crescut cu 0,4% față de anul trecut.


Pe lângă industrie, la creșterea consumului final energetic au mai contribuit sectorul terțiar, populația și agricultura.
Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2018 a fost de 1.721 kg echivalent petrol, în creștere cu 0,9% față de anul 2017. 


Taguri

Alte ştiri din sectiunea Economie

Ultima oră

Titlurile zilei