Perioada de soluționare a cererilor de înscriere în registrul entităților, înjumătățită

de Ion TIȚA-CĂLIN Luni, 22 Aprilie 2019 228
ANAF a redus până la cel mult cinci zile termenul de soluționare a solicitărilor de înscriere în Registrul entităților și unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. De asemenea, înscrierea în Registru se realizează în ziua aprobării cererii de înscriere, în loc de data comunicării deciziei privind aprobarea cererii de înscriere.

Până în prezent, 2.255 de asociații non-profit s-au înscris în registru.

Cererile de înscriere ori de radiere din registru se depun online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Potrivit art. 25 alin. (1^4) din Codul fiscal, înscrierea în registru se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;

b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Condițiile de mai sus sunt verificate de administrația fiscală care gestionează respectiva entitate non-profit în calitate de plătitor de impozite și taxe. Este necesară prezentarea certificatelor de atestare fiscală eliberate de direcțiile de impozite și taxe din subordinea unităților administrativ-teritoriale, deoarece ANAF nu deține informații privind impozitele și taxele locale datorate de contribuabili unităților administrativ-teritoriale. 

Taguri

Alte ştiri din sectiunea Economie

acum două ore

Ultima oră

Titlurile zilei