Nu poți achita creditul bancar în timpul stării de urgență? Iată ce trebuie să faci

de Ion TIȚA-CĂLIN Miercuri, 08 Aprilie 2020 468
Cu puțin înainte de debutul epidemiei de coronavirus în țara noastră, pe data de 29 februarie 2020, volumul creditelor acordate de instituțiile financiar-bancare din România era de 273,475 miliarde de lei echivalent. Dintre acestea, doar 2,53% (respectiv 6,918 miliarde de lei echivalent) erau credite restante. Populația deținea 53,88% din totalul împrumuturilor acordate, iar agenții economici, 43,76%.

În județul Constanța, volumul creditării depășea 10,613 miliarde de lei echivalent, din care creditele restante însumau 2,67%, respectiv 283,5 milioane de lei. 56,18% din totalul împrumuturilor erau în contul populației, iar 43,57%, în cel al agenților economici.

Criza coronavirusului a afectat grav economia. Sectoare întregi de activitate și-au închis porțile ori și-au redus dramatic afacerile, iar veniturile populației sunt puternic afectate. Numărul lucrătorilor intrați în șomaj tehnic a trecut de 900.000, iar prețurile alimentelor au crescut peste noapte.

Suspendarea plății creditelor ipotecare

Peste noapte, mulți dintre clienții băncilor au devenit insolvabili. Fiind o problemă de supraviețuire, Guvernul a adoptat OUG nr. 37 din 2020 care dă posibilitatea suspendării plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor, iar la sfârșitul săptămânii trecute, au fost adoptate și normele de aplicare. Iată principalele prevederi.

În cazul creditelor ipotecare, perioada de suspendare la plată se stabilește la cererea debitorului. Opțiunea poate fi exprimată o singură dată, iar perioada de suspendare este de una până la nouă luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020.

Creditorul aprobă solicitarea debitorului, care declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile, direct sau indirect, de pandemia Covid-19 și se află în imposibilitatea de plată.

Decizia de aprobare (care conține și numărul ratelor solicitate de debitor pentru suspendarea la plată) se comunică clientului în scris, prin poșta electronică sau telefonic.

Solicitarea de suspendare a plății ratelor se poate depune într-un interval de până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 37/2020.

Modificarea clauzelor contractuale la creditele ipotecare se realizează fără încheierea de acte adiționale, deci fără alte costuri. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul informează clientul în privința clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate. Dobânda se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit.

Plata de către debitor a creanței reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată creditelor ipotecare se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar. Graficul de rambursare a acestor plăți se comunică în termen de cinci zile debitorilor.

Suspendarea plății pentru mediul de afaceri

Criteriile de aprobare a solicitării de amânare pentru persoanele fizice se mențin și în cazul celorlalte credite acordate de bănci și instituții financiare nebancare, însă, dobânda se va capitaliza la principal.

În cazul debitorilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, creditorii vor aproba suspendarea plății, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autorități pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori și altele.Pentru celelalte firme, băncile vor aproba amânarea la plată dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei sau dacă activitatea firmelor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor autorităților, pe perioada stării de urgență decretată.


Facilitățile nu se acordă firmelor care se află în insolvență.


Cu excepția creditelor ipotecare, dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.
În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Taguri

Alte ştiri din sectiunea Economie

Ultima oră

Titlurile zilei