Care este termenul limită pentru plata impozitului pe profit

de Ion TIȚA-CĂLIN Sâmbătă, 22 Februarie 2020 194
25 februarie 2020 este termenul limită pentru depunerea formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și de plată a impozitului pe profit pentru anul 2019, pentru următoarele categorii de contribuabili, care nu au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic:
- cultele religioase;
- unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, acreditate, precum și cele autorizate;
- asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari care obțin venituri din exploatarea proprietății comune, potrivit legii;
- societatea Națională de Cruce Roșie din România; 
- organizațiile nonprofit; 
- organizațiile sindicale; 
- organizațiile patronale; 
- formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, cu personalitate juridică.
- contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură. 
Contribuabilii depun declarația privind impozitul pe profit, inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit Titlului II „Impozitul pe profit” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență. Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul portalului  e-guvernare.ro.


Taguri

Alte ştiri din sectiunea Economie

ieri, ora 17:44

Ultima oră

Titlurile zilei